Stypendyści Marszałka Województwa Mazowieckiego w ,,Jedyneczce’’

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zostali stypendystami Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022.

Każdy uczeń pod opieką dydaktyczną nauczyciela- Joanny Ćwiklak będzie realizować projekt badawczy z różnych dziedzin biologii w ramach Indywidualnego Plan Rozwoju.
Oto nasi stypendyści !!!

 

 

 

Zuzanna Monik uczennica klasy 7c
Posiadam pasję badawczą oraz motywację do rozwijania swoich zainteresowań. Odczuwam potrzebę pogłębiania wiedzy dotyczącej problemów ekologicznych. Chciałabym zachęcić rówieśników do działań ekologicznych służących ochronie powietrza. Będę realizowała projekt:
,,Ocena stanu czystości powietrza metodą bioindykacji’’

 

Lena Ozga uczennica klasy 7d
Mam szerokie zainteresowania i predyspozycje badawcze. Podczas realizacji projektu chciałabym zaangażować społeczność szkolną w działania na rzecz ograniczenia hałasu w szkole oraz wdrożyć alternatywne rozwiązania.
Będę realizowała projekt badawczy:
,,Pomiar natężenia hałasu w szkole i jego wpływ na zdrowie uczniów’’

 

Patryk Grabowski uczeń klasy 7a
Interesuję się odkrywaniem i analizowaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie. Będę rozwijał swoje zainteresowania naukowe podczas prowadzenia obserwacji i doświadczeń . W ramach stypendium będę realizował projekt badawczy:
,,Wpływ czynników egzogennych na intensywność fotosyntezy u roślin’’

 

Martyna Gdulewicz uczennica klasy 8c
Interesuję się ochroną środowiska i jej wpływem na życie organizmów żywych. Posiadam predyspozycje badawcze, systematycznie poszerzam swoją wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych.
Będę realizowała projekt badawczy:
,,Określenie stanu czystości gleby na podstawie zbadanych indeksów i występujących tam organizmów’’

 

Kamil Chlebny uczeń klasy 7c
Jestem zwolennikiem zdrowego i ekologicznego trybu życia. Systematycznie poszerzam wiedzę z zakresu różnych dziedzin biologii. Chciałbym zachęcić rówieśników, aby prowadzili zdrowy i ekologiczny tryb życia. W ramach stypendium będę realizował projekt badawczy:
,,Wpływ wysokiego stężenia azotanów w owocach i warzywach na zdrowie dzieci i młodzieży”.

To wspaniały sukces, który jest dziełem wytrwałej pracy uczniów pod kierunkiem pedagogów, przy wsparciu rodziców.

Otrzymane stypendium naukowe w wysokości 5318,00 będą mogli wydatkować na cele edukacyjne bezpośrednio związane z realizacją projektu badawczego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby uzyskane stypendium pozwoliło rozwijać twórczość , kreatywność i pasję.

BRAWO!!!!

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com