09-10. Wiatr w żagle. Zwielokrotnianie obiektów

Po tej lekcji:
- będziesz znał nazwy różnych aplikacji graficzne
- będziesz znał zasady pracy i narzędzia aplikacji graficznej Paint
- będziesz znał sposoby kopiowania, wklejania i obracania elementów

 

 

 

PRACA NA LEKCJI:

W edytorze Paint wykonaj poniższe ćwiczenia.
Prace zapisz w Moich Dokumentach pod nazwą Lekcja 09 – imię i nazwisko.jpg. Życzę miłej zabawy

Na ocenę bardzo dobry (5)

1. Postępuj według niżej podanych punktów:

  • Uruchom program Paint.
  • Wykonaj przy pomocy dowolnie wybranych przyborów rysunek przedstawiający płatek śniegu, chmurę, drzewo, drogę

 

  • Zaznacz wybrany obiekt.
  • Skopiuj go.
  • Wklej skopiowany do rysunku.
  • Następnie z menu programu wybierz polecenie obraz, następnie rozciągnij / pochyl

Każdorazowo dla wklejonego obiektu, w pozycji rozciąganie wpisuj wartość o 5% mniejszą, zarówno w pionie jak i w poziomie. W rezultacie twój rysunek będzie się stopniowo “kurczył”.

  • Opisaną czynność powtórz kilka razy, tak, aby drzewa utworzyły fragment alei.
  • Ustawione w szeregu malejące drzewa uzupełnij tłem według własnego pomysłu.
  • Dorysuj drogę i niebo
  • Zwielokrotnij chmurki i płatki śniegu

Przykład wykonanej pracy:

Obrazek 1

 

 

Dla ciekawskich.

 

Opis programu dla Windows 7: można znaleźć tutaj.

Program graficzny Paint. Uruchamianie programu, omówienie narzędzi

 Program graficzny Paint. Wykorzystanie narzędzi.

 

Program graficzny Paint operacje na obiektach Wstawianie, Wycinanie, wklejanie

 

Tworzenie nowego dokumentu, cofanie zmian, zapisywanie rysunku do pliku.

 

Opis programu: można znaleźć tutaj.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com