08. Podsumowanie poznanych informacji ver.1

Po tej lekcji:
- będziesz umiał prawidłowo tworzyć pliki i foldery
- będziesz umiał prawidłowo nadawać nazwy plikom i folderom
- będziesz umiał rozróżniać rozszerzenia plików
- będziesz wiedział, na podstawie rozszerzenia pliku, jaki program służy do otwierania konkretnego pliku

 

Na ocenę bardzo dobry wykonaj ćwiczenie 1.

Na ocenę celujący wykonaj ćwiczenie 1 i 2

 

Ćwiczenie 1.

 

 

Ćwiczenie 2.

 

 1. Na „PULPICIE” utwórz katalog, w nazwie którego, wpisz swoje imię i nazwisko – lekcja 8 cw.2.

 2. otwórz ten katalog klikając na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy

 3. utwórz katalog, w którego nazwie wpisz swoją klasę (np. klasa 4b)

 4. otwórz ten katalog klikając na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy

 5. utwórz katalog, w którego nazwie wpisz swoją grupę (np. grupa 12)

 6. otwórz ten katalog klikając na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy

 7. utwórz plik tekstowy w nazwie wpisując „ćwiczenia.txt

 1. wróć do katalogu ze swoim imieniem i nazwiskiem

 2. utwórz katalog o nazwie „moje ulubione przedmioty

 3. otwórz ten katalog klikając na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy

 4. utwórz katalog o nazwie „język polski

 5. otwórz ten katalog klikając na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy

 6. utwórz plik tekstowy w nazwie wpisując swój numer w dzienniku (np. 17.txt)

 7. wróć do katalogu „moje ulubione przedmioty

 8. utwórz katalog o nazwie „zajęcia techniczne

 9. otwórz ten katalog klikając na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy

 10. utwórz plik tekstowy w nazwie wpisując swój numer grupy (np. grupa11.txt)

 11. wróć do katalogu „moje ulubione przedmioty

 12. utwórz katalog o nazwie „zajęcia komputerowe

 13. otwórz ten katalog klikając na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy

 14. utwórz plik tekstowy w nazwie wpisując „plik tekstowy.txt

 15. utwórz dokument programu Microsoft Word o nazwie „dokument word.doc

 16. utwórz dokument programu Microsoft Excel o nazwie „arkusz kalkulacyjny.xls

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com