01. Edukacja dla bezpieczeństwa – nowy przedmiot, nowe spojrzenie na własną aktywność osobistą i społeczną. Zasady BHP i kryteria oceniania.

Po tej lekcji:

 • będziesz wiedział/a czego będziesz się uczył/a na zajęciach
 • będziesz wiedział/a jak będziesz oceniany/a
 • będziesz wiedział/a co ci wolno, a czego musisz unikać

Zakres tematyczny edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej:

 1. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
  1. Edukacja dla bezpieczeństwa – nowy przedmiot, nowe spojrzenie na własną aktywność osobistą i społeczną.

  2. Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo.

  3. Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych.

 2. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ
  1. Źródła zagrożeń.

  2. Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie.

  3. Ewakuacja.

  4. Zagrożenia pożarowe.

  5. Zagrożenia powodziowe.

  6. Ekstremalne warunki pogodowe.

  7. Wypadki i katastrofy komunikacyjne. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych.

  8. Zagrożenia terrorystyczne.

  9. Próbna ewakuacja.

 3. PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY
  1. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

  2. Postępowanie w miejscu zdarzenia.

  3. Pomoc osobie nieprzytomnej.

  4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

  5. Apteczka pierwszej pomocy.

  6. Tamowanie krwotoków.

  7. Złamania i zwichnięcia.

  8. Oparzenia i odmrożenia.

  9. Inne groźne przypadki.

 4. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
  1. Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

  2. Choroby cywilizacyjne.

  3. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

 

 

 

Sprawdź się (KAHOOT):

 1. Powiedz czego będziesz się uczył/a na EdB ?

 

Ewaluacja (KAHOOT): EdB - lekcja 1 - ewaluacja

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com