Historia

W marcu 1926 r. w wyniku starań Państwowej Wywórni Prochu i Materiałów Kruszących powołana została jednoklasowa szkoła powszechna. Jej kierownikiem został Teofil Zuchmantowicz.

 

 

Początkowo szkoła mieściła się w domu prywatnym. Z dniem 01.12.1927 r. przemianowano ją na dwuklasową i oddano do jej dyspozycji część nowego budynku szkolnego przy ul. Kolejowej. Z biegiem czasu szkoła stała się siedmioklasowa. Po dwunastu latach istnienia znalazła pomieszczenie w nowym budynku o pow. 800 m2, zbudowanym na Działkach za Torami, gdzie funkcjonuje do dziś jako Szkoła Podstawowa nr 1 (rozbudowana w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych do 2550 m2 pow.). W okresie okupacji nauka w szkole była kilkakrotnie przerywana, a rok szkolny przedłużany z powodu okresowego zajmowania budynku przez wojska niemieckie na kwatery i lazaret.

Obecnie szkoła posiada 17 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną i dwa boiska sportowe do małych gier widownią dla ok. 700 osób (miejsca siedzące). Uczniów jest ponad 800 (30 oddziałów).

W 1992 r. w budynku szkolnym przeprowadzono szereg prac remontowych. Fundusze na ten cel przekazała Rada Miejska, a także Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu i Komitet Rodzicielski. Reszta to pomoc sponsorów, prace społeczne rodziców i nauczycieli. Ponadto dokonano zakupów kserokopiarki (ze składek rodziców), sprzętu audio video i komputerów do pracowni informatycznej. Szkoła prowadziła działalność gospodarczą: loterię, sprzedaż herbaty, kursy języka angielskiego itp. Organizowane są zbiórki używanej odzieży na potrzeby najuboższych, część dzieci żywi się w szkole nieodpłatnie.

 

Od 1 września 2017 r. PSP nr 1 w Pionkach połączono z Publicznym Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza nr 2  zgodnie z uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe.

Źródło: Stanisław Alfred Traczyk " Pionki i okolice. Przewodnik historyczno - krajoznawczy", Pionki 1995

Joomla Templates by Joomla-Monster.com