KONKURSIE "Na tropach przyrody"

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLS IV-VI DO UDZIAŁU W

KONKURSIE
"Na tropach przyrody"

 

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów.
 • Zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 • Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Organizacja konkursu

Konkurs przyrodniczy "Na tropach przyrody" jest skorelowany z podręcznikiem "Na tropach przyrody" i składa się z trzech etapów .

I etap - eliminacje KLASY IV- 5 marca 2014r., klasy V- 11 marca, klasy VI- 6 marca

 1. Do eliminacji konkursumogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie.
 2. Nauczyciel przyrody ogłasza termin eliminacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. I etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 zadań zamkniętych.
 4. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45min.
 5. Uczeń może uzyskać 30 pkt.
 6. Do II etapu konkursu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty.

II etap

 1. Uczeń , który zakwalifikował się do II etapu konkursu, otrzymuje 5 jako ocenę cząstkową.
 2. II etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 zadań (zamkniętych i otwartych).
 3. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 min. (jedną godzinę zegarową).
 4. Uczeń może uzyskać maksymalnie 54 pkt.
 5. Do III etapu konkursu przechodzi 10 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

III etap - finał

 1. Uczeń, który zakwalifikował się do III etapu otrzymuje 6 jako ocenę cząstkową.
 2. Finaliści odpowiadają inwidualnie na pytania wylosowane z dwóch list pytań .
 3. III etap składa się z 3 części.

 

TYTUŁ LAUREATA OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III. CZĘŚCI FINAŁU

WSZYSCY LAUREACI OTRZYMUJĄ 6 JAKO OCENĘ CZĄSTKOWĄ I NAGRODY RZECZOWE.

ŻYCZYMY POWODZENIA

Organizatorzy:

Joanna Ćwiklak

Jolanta Wawer

Joomla Templates by Joomla-Monster.com