" NIE JESTEŚ SAM "

 

"NIE JESTEŚ SAM"

„ Nie jesteś sam” to program realizowany w PSP nr 1 , na którego realizację pozyskano dotację w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r.

Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas I – III. Umożliwia on aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu, rozwija zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia naszych wychowanków. Uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli uczestniczyć w ciekawych spotkaniach i wycieczkach tematycznych. Zajęcia umożliwią poszerzenie wiedzy z zakresu: ekologii, plastyki, informatyki, teatru, fotografii, języka angielskiego. Liczna grupa dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, sportowo- rekreacyjnych oraz w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Swoją pomocą na terenie szkoły będzie służyć pedagog, psycholog i logopeda. Realizacja programu przewidziana jest do 19 grudnia 2008 r.

Beata Lenarczyk
Beata Ornat
Joanna Ćwiklak

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com