STYPENDYSTA z PSP nr1

Mikołaj Latała - zdjęcieMikołaj Latała uczeń klasy VIIb PSP nr 1 w Pionkach w roku szkolnym 2019/2020 otrzymał stypendium naukowe Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu: ,, Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”. Na 1086 złożonych wniosków wsparcie stypendialne otrzymało 476 uczniów z Mazowsza.

 

 

Mikołaj będzie poszerzał swoją wiedzę, zainteresowania i kompetencje kluczowe w obszarze nauk przyrodniczych. W ramach stypendium uczeń Mikołaj Latała pod opieką dydaktyczną p. Joanny Ćwiklak nauczyciela biologii w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia będzie realizował projekt edukacyjny: „ Badanie stężenia dwutlenku węgla w salach lekcyjnych i jego wpływ na poziom koncentracji i efektywność uczenia się”. Wielkie gratulacje od całej społeczności szkolnej .

Mikołaj Latała - zdjęcie

Opiekun Joanna Ćwiklak

Joomla Templates by Joomla-Monster.com