Informacja o stypendystach

W bieżącym roku szkolnym dwoje uczniów z naszej szkole realizowało projekt: ”Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021”. Każdy stypendysta pracował w obrębie przedmiotu, w którym chce rozwijać swoje zainteresowania, pasje i zdolności.

Mikołaj Latała uczeń klasy 8b dwa razy został stypendystą Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym roku badał: ”Wpływ stężenia dwutlenku węgla na koncentrację w okresie obostrzeń pandemicznych”. Opiekunem była p. Anna Kuśmirek.

Martyna Gdulewicz uczennica klasy 7c w ramach projektu zajmowała się: ”Wpływem zanieczyszczenia wód powierzchniowych na różnorodność bioindykatorów roślinnych i zwierzęcych w Puszczy Kozienickiej”. Opiekunem była p. Joanna Ćwiklak.

Nasi stypendyści swoje całoroczne badania podsumowali w prezentacjach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, a Mikołajowi i Martynie życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszych stypendystów

http://psp1.pionki.pl/images/prezentacje/Prezentacja-MartynaGdulewicz.ppt

http://psp1.pionki.pl/images/prezentacje/WPLYWSTEZENIADWUTLENKUWEGLANAKONCENTRACJE.ppt

Joomla Templates by Joomla-Monster.com