Sukces- stypendium naukowe !

Martyna  Gdulewicz uczennica klasy VIIc PSP nr1 w Pionkach w roku szkolnym 2020/2021 otrzymała stypendium naukowe Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach projektu:

,, Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”.

Na 1009 złożonych wniosków wsparcie stypendialne otrzymało 476 uczniów z Mazowsza.

Martynka będzie poszerzała swoją wiedzę, zainteresowania i kompetencje kluczowe w obszarze nauk przyrodniczych.

 Pod opieką dydaktyczną p. Joanny Ćwiklak nauczyciela biologii w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego  będzie realizowała badawczy projekt edukacyjny.

,,Badanie czystości wód powierzchniowych Puszczy Kozienickiej metodą biologiczną i chemiczną’’.

Wielkie gratulacje od całej społeczności szkolnej .

Opiekun

Joanna Ćwiklak

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com