Stypendium szkolne za okres od września do grudnia 2014 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty i Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki, będącego załącznikiem do uchwały Rady Miasta Pionki nr XV/152/2011 z dnia 31.08.2011 r. oraz uchwały zmieniającej nr XXX/231/2012 z dnia 30.11.2012 r. Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Pionkach informuje, że stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 za okres od września do grudnia 2014 r. będzie określone w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.

 

W związku z powyższym wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco:

  1. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 złotych netto, stypendium wynosi 840 zł
  2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 151 do 300 złotych netto, stypendium wynosi 780 zł
  3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 301 do 456 złotych netto, stypendium wynosi 720 zł.

Faktury i rachunki należy składać do Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu, ul. Leśna 5, pokój nr 3, do dnia 14.11.2014 r.

Dodatkowo informujemy, że przyznane świadczenia będą przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimy osoby posiadające konto, które nie złożyły jeszcze takiej dyspozycji o dopełnienie formalności.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com