W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

PROJEKT REALIZOWANY

W PSP NR 1 W PIONKACH

W R. SZK. 2014/2015

 

Cel ogólny:

Poszerzenie wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej i zdrowego żywienia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania sprawności fizycznej i utrzymania zdrowia.

 

Cele szczegółowe:

  • Poznanie i stosowanie zasad prawidłowego odżywiania się
  • Promowanie zdrowia i aktywności fizycznej
  • Wyeliminowanie błędów żywieniowych
  • Podniesienie świadomości dzieci i rodziców dotyczącej wpływu spożywanej żywności na jakość życia i zdrowie człowieka.
  • Uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka
  • Zachęcanie dorosłych do wspólnych działań z dziećmi; 
  • Wzmocnienie więzi emocjonalnej pomiędzy dorosłymi i ich dziećmi;
  • Rozwijanie samodzielności w planowaniu i realizacji własnych pomysłów
  • Uaktywnianie uczniów w podejmowaniu działań na rzecz innych
  • Wykorzystywanie metody dramy w pracy z książką (aktywne czytanie)

Autorzy:

R. Basaj

A. Kostrzewa

J. Wiśniewska

P.Wrochna

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com