Program ,,Uczymy się wzajemnie- czyli Dzień Wynalazku’’

Cele projektu:

  • Aktywizowanie uczniów i rodziców
  • Poszukiwanie ciekawych naukowych rozwiązań
  • Wzbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi
  • Kształcenie umiejętności uczeń uczy ucznia
  • Integracja zespołów klasowych
  • Przełamywanie barier w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy
  • Doskonalenie pracy zespołowej

 

Czas trwania projektu:

Od września do marca 2015 r.

 

Etapy realizacji projektu

LP

Zadanie

Czynności

Ucznia/nauczyciela

Termin realizacji

odpowiedzialni

1

Wybór źródła poszukiwania wiedzy o wynalazkach

Uczeń z pomocą nauczyciela ustala źródła zdobywania wiedzy o wynalazkach

IX-X

Wychowawcy klas 0-6

2

 

 

3

Dokonanie wyboru wynalazków które zostaną przedstawione na forum klasy .Wybór zespołów zadaniowych.

Zaangażowanie rodziców do pomocy przy realizacji prezentacji wynalazku z zachowaniem bezpieczeństwa .

Nauczyciel wspólnie z uczniami i rodzicami dokonuje selekcji i wybiera kilka pomysłów .

Faza ćwiczeń i przygotowań do pierwszej klasowej prezentacji

X-XI

  

XI-XII

Wychowawcy klas 0-6

  

Wychowawcy i rodzice uczniów z klas 0-6

 

4

Prezentacja w klasach i wybór najlepszego pomysłu do przedstawienia na forum szkoły.

Dokumentacja pomysłów w formie fotograficznej -plakat

Pokaz wynalazków na forum klasy z udziałem uczniów i rodziców. Wymiana doświadczeń, pytania i dyskusja o przebiegu przygotowań.

I-II

j. w

5

Przygotowania do prezentacji najlepszego wynalazku na forum szkoły. Prezentacja podczas ,,Szkolnego Dnia Wynalazku’’

Prezentacja wynalazku przez uczniów i rodziców

III

j. w

 

6

Zaproszenie do udziału w ,,Szkolnym Dniu Wynalazku’’ nauczycieli z ZSP: pokaz fizyczno-chemiczny

Pokaz fizyczno-chemiczny w wykonaniu nauczycieli z ZSP

III

Koordynatorzy projektu

A.Kostrzewa

R. Basaj

7

 

Wystawa plakatów

Zorganizowanie wystawy plakatów prezentujących dokumentację pomysłów

III

Koordynatorzy

A.Kostrzewa

R.Basaj

8

Podsumowanie i ewaluacja projektu

Przeanalizowanie faz realizacji ,wyciągniecie wniosków. Omówienie mocnych i słabszych momentów projektu

IV

Osoby biorące udział w projekcie i koordynatorzy

 

Opracowali:

A.Kostrzewa

R.Basaj

P.Wrochna

Joomla Templates by Joomla-Monster.com