WYPRAWKA SZKOLNA 2013

W roku szkolnym 2013/2014 dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przysługuje uczniom klas I-III, klasy V oraz uczniom słabowidzącym, niesłyszącym i z upośledzeniem umysłowym.

Próg dochodów na członka rodziny dla ubiegających się o dofinansowanie wynosi netto:

klasy I – 539 zł. na członka rodziny

pozostałe klasy – 456 zł. na członka rodziny

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

dla uczniów klas I –III – do kwoty 225zł

dla uczniów klasy V – do kwoty 325zł.

Przy zakupie podręczników należy wziąć rachunek i dołączyć do wniosku. Wnioski o dofinansowanie będzie można otrzymać w sekretariacie szkoły w drugiej połowie sierpnia. 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com