Stypendium za okres 01-06.2014

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty i Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki, będącego załącznikiem do uchwały Rady Miasta Pionki nr XV/152/2011 z dnia 31.08.2011 r. oraz uchwały zmieniającej nr XXX/231/2012 z dnia 30.11.2012 r. Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Pionkach informuje, że stypendium szkolne dla uczniów za okres od stycznia do czerwca 2014 r. będzie wypłacane w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco:

 

  1. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 złotych netto, stypendium wynosi 1000 zł
  2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 151 do 300 złotych netto, stypendium wynosi 800 zł
  3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 301 do 456 złotych netto, stypendium wynosi 700 zł.

Faktury i rachunki oraz oświadczenia, że dochód w rodzinie nie uległ zmianie należy składać do Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu, ul. Leśna 5, pokój nr 3, do dnia 15.05.2014 r. Jednocześnie przypominamy, że nie będą przyjmowane oświadczenia o złożeniu rachunków po wypłaconym stypendium.

Dodatkowo informujemy, że przyznane świadczenia będą przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimy osoby, które nie złożyły numeru konta bankowego o złożenie takiej dyspozycji.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com