Uwaga 1

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki, będącego załącznikiem do uchwały Rady Miasta Pionki nr XV/152/2011 z dnia 31.08.2011r. oraz uchwały zmieniającej nr XXX/231/2012 z dnia 30.11.2012r.

Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Pionkach informuje, że stypendium szkolne dla uczniów za okres od września do grudnia 2012r. będzie wypłacane w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.Informację o wysokości przyznanego stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 048 3848493 bądź osobiście w pokoju nr 3, MZOiS ul.Leśna 5.


Faktury i rachunki należy składać do Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu, ul.Leśna 5, pokój nr 3, od dnia 07.12.2012r. Jednocześnie przypominamy, że nie będą przyjmowane oświadczenia o złożeniu rachunków po wypłaconym stypendium. Dodatkowo informujemy, że przyznane świadczenia będą przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimy o złożenie wraz z fakturami własnego numeru konta bankowego.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com