Szkoła Promująca Zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

        Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

O promocji zdrowia

       Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

 Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie

1. Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania.

2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

1.Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

2.Zarządza projektami promocji zdrowia w  sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań

3.Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości skuteczności

4.Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

. satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

. zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

. uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5.Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

  • uczniowie;
  • nauczyciele;
  • rodzice;
  • inni pracownicy szkoły;
  • inne osoby ze społeczności lokalnej.

           Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji  zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym do realizacji w naszej szkole.

Mamy nadzieję, że osoby zainteresowane realizacją tego projektu poprą naszą inicjatywę.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com