Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze

1.      Plac zabaw tylko dla klas 0 – III. Klasy IV – VI nie maja wstępu na ten plac podczas przerw.

2.      Klasy IV – plac przed wejściem głównym.

3.      Klasy V – trawnik przed boiskiem i skwerek przy końcu budynku.

4.      Klasy VI – duże boisko.

5.      Podczas przerw:

a)      gra w piłkę siatkową w grupach klasowych na wyznaczonych dla klas terenach – 1 piłka na klasę;

b)      gra w gumę, w klasy;

c)      zabawy ruchowe w grupach;

d)      gra w badmintona.

6.       Nie przynosimy piłki nożnej. Zakaz grania w piłkę nożną.

7.      Spokojnie i rozważnie wychodzimy z budynku i wchodzimy do budynku po dzwonku.

8.      Nie urządzamy wyścigów, gonitw, szarpania się i popychania.

9.      Nie wychodzimy poza ogrodzenie szkoły.

10.  W sytuacjach niebezpiecznych, np. wypadnięcie piłki poza ogrodzenie, zwracamy się do n-la dyżurującego o pomoc, interwencję.

11.  Nie wchodzimy na skarpę porośniętą trawą przed trybunami i nie chodzimy po ławkach.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com