Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole

 1. W szkole obowiązuje ruch prawostronny, tzn. chodząc po korytarzu, schodząc po schodach, przechodząc przez drzwi poruszamy się prawą stroną.
 2. Nie blokujemy przejść i schodów, tzn. nie siadamy na schodach, nie przebywamy bez potrzeby w wąskich korytarzach, nie przebywamy w okolicach toalet i nie blokujemy wejścia do nich, nie wychylamy się przez okna, nie siadamy na parapetach, półkach od grzejników itp.
 3. Po schodach poruszamy się bezpiecznie - spokojnie wchodzimy i schodzimy zawsze prawą stroną.  
 4. Z toalet korzystamy jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, staramy się zachować w tych miejscach czystość.
 5. Po szkole poruszamy się powoli, chodząc lub spacerując. Nigdy nie biegamy!
 6. Zachowujemy się cicho i spokojnie, aby hałas nie przeszkadzał innym.
 7. Bezwzględnie, bez zbędnej zwłoki czy dyskusji reagujemy i podporządkowujemy się prośbom i poleceniom nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 8. Nie stosujemy żadnych form agresji/przemocy, również tych traktowanych przez niektórych uczniów, jako ,,żart" lub ,,zabawę".
 9. O zaobserwowanych podczas przerw przejawach przemocy, agresji lub niekoleżeńskiego zachowania szybko informujemy nauczyciela dyżurującego.
 10. Sami w miarę swoich możliwości reagujemy na te zjawiska, nie pozostajemy obojętni (w żadnym wypadku nie przejawiamy przy tym agresji), staramy się pomóc.
 11. Po dzwonku na lekcje stoimy w ciszy w parach przed salą i czekamy na nauczyciela.
 12. Przerwy spędzamy w okolicach sali, w której mamy lekcje, bez wyraźnego i ważnego powodu nie przemieszczamy się po piętrach.
 13. W miesiącach wiosennych i letnich w pogodne dni na przerwach uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym wyłącznie po podjęciu takiej decyzji przez Dyrektora szkoły.
 14. Na wyjście poza szkołę (kino, teatr, basen, w-f itp.) czekamy na nauczyciela w ustalonym miejscu. Pod żadnym pozorem nie wychodzimy bez opieki poza teren szkolny.
 15. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 16. Po skończonych lekcjach bez opieki nauczyciela nie przebywamy ani na boisku szkolnym, ani nie bawimy się w pobliżu szkoły. Udajemy się niezwłocznie w stronę domu.
 17. Po skończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni parami pod opieką nauczyciela, który miał z nimi ostatnią lekcję.

DOBRE RADY:

 1. Gdy masz jakiś problem, podejdź do nauczyciela dyżurującego – on ci pomoże.
 2. Baw się tak, aby Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź się nauczyciela dyżurującego.
 3. Na sygnał dzwonka zatrzymaj się, a następnie spokojnie podejdź do klasy, w której masz lekcje. Tam wszyscy uczniowie powinni ustawić się przed lekcją parami.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com