Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia

R E G U L A M I N
Działalności Rzecznika Praw Ucznia

 1. Rzecznika Praw Ucznia wybiera spośród pracowników pedagogicznych szkoły dyrekcja szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców przedstawicielami Rady Pedagogicznej.
 2. Działalność Rzecznika dotyczy przestrzegania praw ucznia zawartych w statucie szkoły oraz praw dziecka gwarantowanych przez Konwencję Praw Dziecka.
 3. Zadaniem rzecznika są negocjacje w sprawach pomiędzy uczniami a nauczycielami, rodzicami a nauczycielami.
 4. Formami negocjacji są:
  • rozmowy indywidualne,
  • rozmowy z zespołem klasowym,
  • rozmowy z rodzicami,
  • rozmowy z uczniem (uczniami), nauczycielem i rodzicami.
 5. Rzecznik zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w każdej zgłoszonej do niego sprawie.
 6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do współpracy z rzecznikiem.
 7. Kadencja Rzecznika trwa 2 lata i może być przedłużona.
 8. Rzecznik składa sprawozdanie radzie pedagogicznej ze swojej działalności dwa razy w roku.
 9. Działalność rzecznika nadzoruje dyrektor szkoły.
Przyjęto przez 
radę pedagogiczną 
w dn. 97.11.06
Joomla Templates by Joomla-Monster.com