Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 159
Statut PSP nr 1 (Zatwierdzony 15.01.2019 r.) 25 styczeń 2019 75
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 374
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 722
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 704
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 726
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 687
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1465
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1183
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1097
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1195
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1065
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1355
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1202
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1116
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1233
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1204
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1197
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1260
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 998
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1514
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1235
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1315
Joomla Templates by Joomla-Monster.com