Regulaminy

Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 45
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 150
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 336
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 548
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 543
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 523
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 779
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1269
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1028
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 966
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1043
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 940
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1225
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1082
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 976
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1094
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1047
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1057
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1113
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 862
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1388
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1102
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1153
Joomla Templates by Joomla-Monster.com