Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 80
Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 134
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 214
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 487
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 632
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 647
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 601
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 869
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1377
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1112
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1029
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1122
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1008
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1295
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1146
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1041
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1176
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1141
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1124
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1184
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 932
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1461
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1179
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1239
Joomla Templates by Joomla-Monster.com