Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 120
Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 191
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 272
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 585
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 667
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 688
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 643
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 922
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1422
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1153
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1067
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1154
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1033
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1323
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1172
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1083
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1205
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1170
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1159
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1223
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 965
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1487
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1205
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1276
Joomla Templates by Joomla-Monster.com