Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 73
Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 126
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 200
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 474
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 622
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 632
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 583
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 855
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1368
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1101
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1019
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1114
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1001
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1284
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1133
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1032
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1166
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1130
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1114
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1172
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 920
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1452
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1167
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1225
Joomla Templates by Joomla-Monster.com