Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 184
Statut PSP nr 1 (Zatwierdzony 15.01.2019 r.) 25 styczeń 2019 103
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 417
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 788
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 719
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 743
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 702
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1490
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1199
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1118
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1209
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1078
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1373
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1220
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1134
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1249
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1217
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1213
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1278
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 1014
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1531
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1248
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1331
Joomla Templates by Joomla-Monster.com