Regulaminy

Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 23
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 136
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 250
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 508
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 523
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 508
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 757
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1248
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1012
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 951
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1024
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 924
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1206
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1064
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 961
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1075
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1031
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1039
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1093
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 839
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1372
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1081
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1133
Joomla Templates by Joomla-Monster.com