22. Opłaty domowe

 

Terminologia:

Etykieta energetyczna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń.

Etykieta energetyczna - wzór

Luks -  jednostka natężenia oświetlenia E w układzie SI (jednostka pochodna układu SI). Nazwa pochodzi od łac. lux – światło

 

Założenia do pomiaru poboru mocy na przykładzie telewizora (Rozporządzenie Komisji UE Nr 1062/2010 ):

  • pomiaru dokonuje się w temperaturze 23 st. C przy użyciu dynamicznego sygnału wideo - np. filmu
  • pomiar mocy przez 10 minut
  • pomiar dokonywany jest po wyłączeniu ewentualnej funkcji automatycznego dostosowywania jasności ekranu do oświetlenia otaczającego lub przy zewnętrznym oświetleniu czujnika światłem o natężeniu nie mniejszym niż 300 luksów


Obliczanie szacowanej zużytej energii przez urządzenie (Rozporządzenie Komisji UE Nr 1062/2010 ):

wzór: E = 1,46 * P


E - szacowane zużycie roczne energii w kWh
P - średni pobór mocy
1,46 - założenie użytkowania urządzenia przez 1460 godzin rocznie (czyli 4 godziny dziennie)

 

Obliczanie kosztów związanych z urządzeniem:

wzór: K = E * cena za prąd

K - koszt prądu
E - szacowane zużycie roczne energii w kWh
Cena prądu - 0,55 zł (2019 r.)

 

Praca na lekcji:

Wykonaj w zeszycie następującą tabelę (karta pracy PDF ):

w internecie znajdź dane dotyczące zużywanej energii i oblicz zużycie energii i jej koszt.

Sprzęt

moc

Ilość godzin używania dziennie

Zużycie energii

Koszt energii

lodówka

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

mikrofalówka

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

radio

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

telewizor

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

żelazko

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

komputer

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

monitor

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

dekoder

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

ekspres do kawy

 

 

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

RAZEM:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

godzina:

dzień:

miesiąc:

rok:

 

Korzystając z kalkulatora na stronie http://www.calculat.org/pl/energia/zuzycie-pradu.html oblicz zużycie i koszt energii. Dane zapisz w tabelce z podziałem na godziny, dni, miesiące i rok.

 

Na koniec podsumuj ile godzinowo, dniami, miesięcznie i rocznie zużywasz energii korzystając ze swoich urządzeń domowych i ile to kosztuje.

 

Napisz co najmniej 2 sposoby jak możesz zaoszczędzić energię i pieniądze.

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com