20-21. Instalacje w mieszkaniu

 

Po tej lekcji:
- będziesz znał/a znaczenie znaczenie wybranych terminów
- będziesz znał/a budowę, zasadę działania i funkcje instalacji domowych
- będziesz znał/a elementy, z których wykonane są instalacje
- będziesz wiedział/a jak oszczędnie gospodarować energią
- będziesz znał/a elementy obwodów elektrycznych

 

• rodzaje i elementy obwodów elektrycznych

• nazywa elementy obwodów elektrycznych

• buduje obwód elektryczny według schematu

 

Terminologia:

 • Instalacja – w technice zestaw urządzeń wewnątrz budynku, pojazdu lub innego obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny, paliwo, ścieki.
 • Kabel elektryczny – rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką służący do przesyłania prądu. Przykład oznaczenia: YDYp 300 4x4 - przewód kabelkowy, cztero-żyłowy miedziany, o izolacji i w osłonie z polwinitu, płaski na napięcie 300 V
 • Licznik – przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej, cieczy, gazu służący do rozliczania z dostawca prądu.
 • Bezpiecznik – podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym
 • Elektrownia – zakład wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii (węgla, płynącej wody, słońca)
 • Tablica rozdzielcza - element zawierający podstawowe wskaźniki, pokazujące podstawowe parametry dotyczące pobieranej energii
 • Powszechnie w domach używana jednostka miary energii elektrycznej to kilowatogodzina – kWh (Kilowatogodzina (symbol: kWh) - jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW).)
 • Rura – element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości stosowany jako przewody do prowadzenia cieczy i gazów.

 

Instalacja wodno-kanalizacyjnadoprowadzająca wodę i odprowadzająca ścieki z łazienki, ubikacji, kuchni

 • elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej:
  • rury - miedzianych, stalowych, z tworzywa sztucznego
  • złączki
  • zawory
  • filtry
 • elementy przyłączeniowe instalacji wodnej
  • zlewy
  • spłuczki sedesowe
  • wanny/prysznice
  • pralki
  • zmywarki

 

źródło: http://instalacjeb2b.pl/

 

Instalacja gazowa - doprowadzająca gaz do urządzeń kochennych i grzewczych

  • elementy
   • piecyk grzewczy - zazwyczaj gazowy
   • rury stalowe
   • złączki
   • zawory
   • filrty

 

Instalacja elektryczna - rozprowadzająca prąd do wszystkich pomieszczeń

  • elementy
   • kable - miedziane
   • gniazdka elektryczne
   • włączniki/przełączniki
   • bezpieczniki
   • żarówki
   • lampy lub żyrandole

 

Instalacja grzewcza - służąca do ogrzewania mieszkania/domu

  • elementy
   • rury - miedziane, aluminiowe, stalowe
   • żeberka - stalowe, aluminiowe, żeliwne
   • zawory
   • złączki

Rodzaje elektrowni:

 • Elektrownia jądrowa - energia elektryczna wytwarzana jest za pomocą pierwiastków promieniotwórcze i ich izotopów
 • Elektrownia słoneczna - elektrownia wytwarzająca prąd dzięki słońcu za pośrednictwem paneli słonecznych
 • Elektrownia wiatrowa - elektrownia wytwarzająca prąd z wiatru za pomocą turbin wiatrowych
 • Elektrownia geotermalna - elektrownia wytwarzająca energię używając ciepła ziemi
 • Elektrownia gazowa - elektrownia wytwarzająca energię poprzez spalanie gazu ziemnego itp.
 • Elektrownia wodna - elektrownia ta wytwarza energię elektryczną poprzez turbiny wodne (tamy)

 

 

Ćwiczenie 1: Do czego podłączona jest woda w mieszkaniu. 

Ćwiczenie 2: Wypisz zastosowanie wody w domu.

  Ćwiczenie 3: Z jakich materiałów wykonane są rury wodociągowe i kanalizacyjne ?

  Ćwiczenie 4: Jak możesz oszczędzać wodę w domu ?

Ćwiczenie 5: Do czego podłączona energia elektryczna w mieszkaniu. 

Ćwiczenie 6: Z jakich materiałów wykonane są kable elektryczne?

  Ćwiczenie 7: Jak możesz oszczędzać energię elektryczną w domu ?

 

Podział obwodów elektrycznych

 • Podstawowy:
  • obwody liniowe w których wszystkie elementy spełniają prawo Ohma,
  • obwody nieliniowe
 • Ze względu na czasową zależność natężenia prądu od czasu obwody dzieli się na:
  • obwody prądu stałego,
  • obwody prądu przemiennego.
 • Płynący w obwodzie elektrycznym prąd może przenosić informację wówczas podział obejmuje zależności czasowo-napięciowe:
  • obwody cyfrowe wartości napięcia mogą w takich obwodach przyjmować tylko określone poziomy, są skwantowane,
  • obwody analogowe

 

Praca domowa:

 Wypisz w zeszycie modele co najmniej pięciu urządzeń elektrycznych w Twoim domu:

 • lodówki
 • mikrofalówki
 • radia
 • telewizora
 • żelazka
 • komputera
 • monitora
 • dekodera
 • ekspresu do kawy

 

Sprawdź się:

 1. Co to jest instalacja?
 2. Z jakich elementów składa się instalacja gazowa ?
 3. Do czego służy instalacja wodna ?
 4. Jakie znasz elektrownie ?
 5. Z czego zbudowane są rury wodne i kanalizacyjne ?
 6. Jak możesz oszczędzać wodę i energię elektryczną w domu?
Joomla Templates by Joomla-Monster.com