10. Wymiarowanie rysunków technicznych - sprawdzian

Oceniane będzie:

  • prawidłowe zastosowane linii (cienkich, grubych, przerywanych) - max. 6 pkt
  • prawidłowe oznaczenie wymiarów i linii wymiarowych - max. 4 pkt
  • prawidłowe uzupełnienie tabliczki rysunkowej - max. 4 pkt

Oceny:

  • Bardzo dobry 13
  • Dobry 11
  • Dostateczny 9
  • Dopuszczający 5
  • Niedostateczny 0

WYMIAROWANIE - wersja 1

Polecenie 1. Wykonaj rzutowanie prostokątne wraz z wymiarowaniem. Wybierz przedmiot, który chcesz rzutować i wymiarować z zaproponowanych poniżej. Zaproponuj wymiary przedmiotu według własnego uznania.

na ocenę:

dobrą - 3 rzutnie

na ocenę:

bardzo dobrą - 3 rzutnie

celującą - 6 rzutni

na ocenę:

celującą - 3 rzutnie

     

 


WYMIAROWANIE - wersja 2

Polecenie 1. Wykonaj rzutowanie prostokątne wraz z wymiarowaniem. Wybierz przedmiot, który chcesz rzutować i wymiarować z zaproponowanych poniżej. Zaproponuj wymiary przedmiotu według własnego uznania.

na ocenę:

dobrą - 3 rzutnie

na ocenę:

bardzo dobrą - 3 rzutnie

celującą - 6 rzutni

na ocenę:

celującą - 3 rzutnie

 

źródło: http://czajek3.republika.pl/rzut.html

 

źródło: http://czajek3.republika.pl/rzut.html

 

źródło: http://czajek3.republika.pl/rzut.html

 


 

WYMIAROWANIE - wersja 3

Polecenie 1. Wykonaj rzutowanie prostokątne wraz z wymiarowaniem. Wybierz przedmiot, który chcesz rzutować i wymiarować z zaproponowanych poniżej. Zaproponuj wymiary przedmiotu według własnego uznania.

na ocenę:

dobrą - 3 rzutnie

na ocenę:

bardzo dobrą - 3 rzutnie

celującą - 6 rzutni

na ocenę:

celującą - 3 rzutnie

 

źródło: 

http://czajek3.republika.pl/rzut.html

 

źródło: 

http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

źródło: 

http://http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

 


 

WYMIAROWANIE - wersja 4

Polecenie 1. Wykonaj rzutowanie prostokątne wraz z wymiarowaniem. Wybierz przedmiot, który chcesz rzutować i wymiarować z zaproponowanych poniżej. Zaproponuj wymiary przedmiotu według własnego uznania.

na ocenę:

dobrą - 3 rzutnie

na ocenę:

bardzo dobrą - 3 rzutnie

celującą - 6 rzutni

na ocenę:

celującą - 3 rzutnie

 

źródło: 

http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

źródło: 

http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

źródło: 

http://http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

 

 


 

WYMIAROWANIE - wersja 5

Polecenie 1. Wykonaj rzutowanie prostokątne wraz z wymiarowaniem. Wybierz przedmiot, który chcesz rzutować i wymiarować z zaproponowanych poniżej. Zaproponuj wymiary przedmiotu według własnego uznania.

na ocenę:

dobrą - 3 rzutnie

na ocenę:

bardzo dobrą - 3 rzutnie

celującą - 6 rzutni

na ocenę:

celującą - 3 rzutnie

 

źródło: 

http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

źródło: 

http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

źródło: 

http://http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

 

 

 


 

WYMIAROWANIE - wersja 6

Polecenie 1. Wykonaj rzutowanie prostokątne wraz z wymiarowaniem. Wybierz przedmiot, który chcesz rzutować i wymiarować z zaproponowanych poniżej. Zaproponuj wymiary przedmiotu według własnego uznania.

na ocenę:

dobrą - 3 rzutnie

na ocenę:

bardzo dobrą - 3 rzutnie

celującą - 6 rzutni

na ocenę:

celującą - 3 rzutnie

 

źródło: 

http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

źródło: 

http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

źródło: 

http://http://www.gimnazjum.ogrodzieniec.pl/

 

 

 

 

 

 

 

Polecenie 2: Narysuj za pomocą dimetrii ukośnej wybrany z poniższych przedmiot. Zaproponuj według własnego uznania wymiary.

na ocenę dobrą na ocenę bardzo dobrą na ocenę celującą
     
Joomla Templates by Joomla-Monster.com