12. Na osiedlu

Zadanie na lekcji

Na przygotowanej karcie pracy zaplanuj osiedle przyszłości korzystając z oznaczeń z legendy.

Pamiętaj by znalazły się tam niezbędne do życia obiekty i elementy infrastruktury.

Oceniana będzie jakość wykonania.

 

Na ocenę dostateczny

- narysuj obiekty mieszkaniowe i logistyczne (bloki, domy, ulice).

 

Na ocenę dobry (praca z oceny dostatecznej + oceny dobrej)

- narysuj obiekty handlowe i usługowe niezbędne do życia (sklepy, warsztaty, place zabaw).

 

Na ocenę bardzo dobry (praca z oceny dostatecznej + oceny dobrej + oceny bardzo dobrej)

- narysuj wszelkiego rodzaju infrastrukturę techniczną - rysunek kolorowy.

 

Na ocenę celujący (praca z oceny dostatecznej + oceny dobrej + oceny bardzo dobrej + oceny celującej)

- nanieś elementy infrastruktury nowoczesnych technologii - rysunek kolorowy;

- uzupełnij legendę odpowiednimi oznaczeniami.

Informacje o najnowszych technologiach (zwłaszcza ekologicznych dotyczących ciepła, elektryczności) na osiedlach poszukaj w Internecie.

 

LEGENDA

legenda karta pracy
Legenda do planu osiedla karta pracy *.pdf
Karta pracy do planu osiedla z legendą

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com