11. Na osiedlu

Co musisz znać i umieć:

 • znać terminologie
 • rozpoznawać obiekty na planie osiedla
 • określać, jakie obiekty i instytucje powinny znaleźć się na osiedlu
 • wymieniać nazwy instalacji osiedlowych
 • zaprojektować idealne osiedle

na ocenę celującą

 • omawiać funkcjonalność osiedla
 • przyporządkowywać urządzenia do instalacji, których są częścią
 • planować działania prowadzące do udoskonalenia osiedla mieszkaniowego
 • określać, jakimi symbolami oznacza się poszczególne obiekty osiedlowe

 

Terminologia:

Osiedle mieszkaniowe – część miasta charakteryzująca się podobną zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w obiekty usługowo-handlowe. Wszystkie obiekty wewnątrz osiedla często połączone są siecią dróg, chodników.

Obiekty handlowe - obiekty, których główną działalnością jest sprzedaż towarów (sklepy).

Obiekty usługowe - obiekty, w których wykonuje się różnego rodzaju prace na rzecz mieszkańców (urzędy, szkoły, przedszkola, pralnie, lecznice, boiska, hale sportowe, baseny)

Infrastruktura osiedla - wszystkie elementy służące wygodnemu i komfortowemu życiu mieszkańców.

Infrastruktura techniczna osiedla - wyposażenie w podstawowe elementy niezbędne do życia jak: kanalizacja wodno-ściekowa i gazowa, instalacja elektryczna i teletechniczna (telefony, sieci komputerowe), drogi i chodniki

Infrastruktura komunikacyjna - dostęp do przystanków komunikacji miejskiej, kolejowej, w większych miastach - metra.

 

Przegląd obiektów i instalacji: http://radom.geoportal2.pl/

 

Praca na lekcji:

W zeszycie narysuj plan miejsca swojego zamieszkania. Zaznacz i opisz na nim:

 • nazwy ulic
 • przejścia dla pieszych

dorysuj elementy infrastruktury, których ci brakuje (np. lodziarnie, place zabaw, boiska)

 

Praca domowa:

Na następną lekcję przynieść:

 • kredki, mazaki
Joomla Templates by Joomla-Monster.com