13. Dom bez tajemnic

Terminologia:

 • Dom – przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek, przeznaczony do celów mieszkalnych. Są różne rodzaje domów, np.: blok mieszkalny, dom jednorodzinny lub wielorodzinny.
 • blok mieszkalny - nazwa wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powtarzalnych segmentach, w których mieszkają całe rodziny
 • dom jednorodzinny - inaczej Budynek mieszkalny jednorodzinny (domek jednorodzinny, willa, dom jednorodzinny wolnostojący) – budynek wolno stojący służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego.
 • dom wielorodzinny - nazwa wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przykłady:
  • Punktowiec 
  • Klatkowiec 
  • Korytarzowiec 
  • Galeriowiec 

Etapy budowy domu:

 1. Wybór projektu przyszłego domu
 2. Uzyskanie warunki przyłączenia mediów - prąd, woda, gaz, telekomunikacja.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę
 4. Stan zero
  • odpowiednie przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
  • wytyczenie budynku w terenie zgodnie z planem zagospodarowania działki przez geodetę
  • wykonanie robót ziemnych przygotowujących grunt pod budowę fundamentów i ewentualnego podpiwniczenia
  • Zalanie ław i postawienie ścian fundamentowych oraz ich izolacja
  • rozprowadzenie kanalizacji poziomej
 5. Stan surowy otwarty
  • Wymurowanie ścian i komina
  • wykonanie stropów i schodów żelbetowych
  • przygotowanie więźby oraz pokrycie dachu.
 6. Instalacje i tynkowanie
  • wykonanie instalacji wewnętrznych -instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej czy gazowej
  • sprawdzenie i odbiór instalacji
  • wylewania podłóg i tynkowania.
 7. Prace montażowe i wykończeniowe
  • zamontowanie okien i drzwi,
  • wykonanie elewacji budynku
  • zamontowania urządzeń grzewczych
  • montaż posadzki, instalujemy biały montaż i urządzamy kuchnię.
  • malowanie ścian
 8. Zakończenie budowy i przeprowadzka
  • powiadomienie o zakończeniu budowy powiatowy inspektorat nadzoru
  • przeprowadzka

 

Zawody zwiazane z budowa domów:

 • Architekt
 • Geodeta
 • Operator koparki
 • Murarz
 • Dekarz
 • Stolarz
 • Hydraulik
 • Elektryk
 • Hydraulik
 • Malarz
 • glazurnik
 • parkieciarz.

 Elementy, z których buduje się dom:

 • cement,
 • beton,
 • żwir,
 • cegła,
 • pustak,
 • drewno,
 • folia dachowa,
 • gwoździe,
 • dachówka,
 • miedź
 • styropian

 

Elementy konstrukcyjne są to części obiektu budowlanego, których głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń. Elementy konstrukcyjne to:

 • fundament – podziemna część obiektu budowlanego przekazująca na podłoże gruntowe ciężar własny całego obiektu budowlanego oraz wszystkie inne obciążenia działające na ten obiekt,
 • ściany konstrukcyjne (zwane też ścianami nośnymi) – przegrody pionowe (zewnętrzne i wewnętrzne) przenoszące na fundament lub inne elementy konstrukcyjne ciężar własny i obciążenia od innych wyżej położonych elementów i ustrojów budynku (np. dachów, stropów, balkonów), jego wyposażenia i użytkowników, a także od parcia wiatru lub gruntu,
 • nadproża – elementy konstrukcyjne (poziome lub łukowe) o stosunkowo małej szerokości, które przekrywają od góry otwory okienne oraz drzwiowe i są zdolne do przenoszenia obciążeń ze ściany powyżej nich,
 • stropy – przekrycia kondygnacji, czyli przegrody poziome dzielące budynek na kondygnacje i usztywniające go, które przenoszą ciężar własny oraz obciążenia (np. od ścian działowych danej kondygnacji, mebli, ludzi) na konstrukcję nośną niższych kondygnacji,
 • dach – górne przekrycie budynku, zazwyczaj składające się z konstrukcji nośnej i ułożonego na niej wodoszczelnego pokrycia, chroniące przed wpływami atmosferycznymi i przenoszące obciążenia (ciężar własny, obciążenie śniegiem i wiatrem) na niżej położone ustroje konstrukcyjne,
 • stropodach – płaski dach stanowiący konstrukcyjną całość z najwyżej położonym stropem,
 • wieńce – elementy konstrukcji (zazwyczaj żelbetowe) usytuowane w ścianach konstrukcyjnych budynku na całym obwodzie stropów oraz stropodachów, wiążące te przekrycia ze ścianami i zapewniające ich współpracę w przekazywaniu obciążeń, a ponadto przeciwdziałającej zarysowaniom ścian w razie ich nierównomiernego osiadania,
 • schody – umożliwiają komunikację między poszczególnymi kondygnacjami, a zarazem przenoszą ciężar własny oraz obciążenia zmienne na inne ustroje konstrukcyjne   

Struktura (konstrukcyjna) niewielkiego budynku mieszkalnego

źródło: http://www.akademia.marwlo.cad.pl/Bud_wyklad/Temat_07/Elem_ustr_konstr_uklad.pdf

 

Technologia budowania:
• z cegieł lub bloczków, albo pustaków,
• konstrukcje monolityczne,
• z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych,
• z drewna i materiałów drewnopochodnych,
• z elementów stalowych (metalowych).

 

Podstawowe oznaczenia graficzne elementów budowlanych:

OZNACZENIA ŚCIAN

Symbol

oznaczenie

Ściany

 

OZNACZENIA OKIEN

Symbol

oznaczenie

Jednoskrzydłowe okno pojedyncze

Dwuskrzydłowe okno pojedyncze

 

 

OZNACZENIA DRZWI

Symbol

oznaczenie

Drzwi rozwierane pojedyncze (z wyjątkiem balkonowych)

Drzwi rozwierane podwójne (z wyjątkiem balkonowych)

 

Drzwi przesuwne

 

Praca na zajęciach:

Korzystając ze strony https://pl.kazaplan.com/plan/new narysuj plan swojego mieszkania i zapisz go w pliku *.png - jako zrzut ekranu.

 

Praca domowa:

Wykorzystując powyższe oznaczenia elementów mieszkania narysuj na kartce A4 plan swojego mieszkania zachowując wymiary skalę.

Narysuj i wprowadź prawidłowo:

 • ściany
 • okna
 • drzwi
 • wymiary ścian, okien i drzwi

Proponowana kolejność pracy:

 • narysuj „na brudno” szkic swojego mieszkania
 • zmierz długości ścian i okien i nanieś je na swój szkic
 • narysuj prawidłowy rysunek (zastosuj skalę), który przyniesiesz do szkoły

Przypominam, że wszystkie wymiary podajemy w milimetrach.

Przykład pracy na ocenę celujący:

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com