03. Rzuty prostokątne

Co powinieneś wiedzieć po zajęciach:

 • znać terminologię dotyczącą rysunku technicznego
 • wyjaśnić, na czym polega rzutowanie prostokątne
 • znać etapy i zasady rzutowania
 • rozróżniać poszczególne rzuty: główny, boczny i z góry 
 • stosować odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył 
 • jak wykonać rzutowanie prostych brył geometrycznych, posługując się układem osi 

 

 

Terminologia:

 • Rzut  - odwzorowanie przedmiotu lub bryły geometrycznej na płaszczyźnie rzutów, zwanej rzutnią, którą jest płaszczyzna rysunku.
 • Rzutowanie prostokątne stanowi odwzorowanie przestrzennej formy elementu lub konstrukcji na dwuwymiarowej płaszczyźnie rysunku. Wszystkie kierunki rzutowania pozostają prostopadłe do wszystkich rzutni.
 • Rzut główny przedstawia nam obiekt w pozycji naturalnej z tej strony, której widać najwięcej szczegółów lub charakterystycznych cech przedmiotu.
 • Rzut z boku jest to rysunek przedmiotu obrócony o 90 stopni w prawo lub lewo (w zależności od rzutowania) w stosunku do rzutu głównego
 • Rzut z góry jest to rysunek "z lotu ptaka", czyli rzut główny obrócony o 90 stopni w kierunku pionowym, w górę.

 

Nazwy rzutni:

A - rzut z przodu (rzut główny),

B - rzut z góry,

C - rzut od lewej strony,

D - rzut od prawej strony,

E - rzut z dołu,

F - rzut z tyłu

 

W rysunku technicznym maszynowym stosuje się podziałki rysunkowe zgodne z normą PN-80/N-01610, tj.:
zwiększające 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1
naturalną 1:1
zmniejszające 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 itd.

 

Etapy i zasady rzutowania:

 1. Oględziny i wybór ustawienia przedmiotu względem rzutni
 2. Wybór podziałki rysunkowej
 3. Wybór metody przedstawienia geometrii przedmiotu (liczba rzutów, widoki, przekroje, kłady itp.)
 4. Wybór rozmieszczenia rzutów na arkuszu lub arkuszach
 5. Szkice wybranych rzutów wraz z oznaczeniami (jeśli jest to potrzebne)
 6. Wymiarowanie geometrii przedmiotu
 7. Opis dotyczący pasowań i tolerancji
 8. Opis dotyczący chropowatości, obróbki powierzchniowej i powłok
 9. Wypełnienie tabliczki rysunkowej
 10. Sprawdzenie rysunku

 

Rzutowanie metodą europejską:   przedmiot rzutowany położony jest pomiędzy obserwatorem a rzutnią, dlatego rzutni rysujemy płaszczyzny obserwowane aktualnie przez obserwatora.

  Rzut wykonany metodą europejską: Układ rzutów 

źródło: http://scierskibmx4ever.manifo.com/rzutowanie

 

 

Rzutowanie metodą amerykańską: przedmiot rzutowany położony jest po przeciwnej stronie rzutni w stosunku do obserwatora, dlatego obraz rysowany wygląda jakby był narysowany np. na szybie.

  Rzut wykonany metodą amerykańską: Układ rzutów 

źródło: http://scierskibmx4ever.manifo.com/rzutowanie

 

 

Przykład wykonania rzutowania 

  

Praca domowa (dla wszystkich):

przynieść na następne zajęcia:

 • 4 kartki A4 z bloku rysunkowego z obramowaniem i tabliczką (rysunek poniżej)
 • ołówek miękki HB, B lub 2B i twardy H, 2H lub 3H 
 • teczkę papierową wiązaną białą 

  przykład teczki: 

Tabliczka rysunkowa

 

Do pobrania

- tabliczka rysunkowa *.png

- tabliczka rysunkowa *.pdf

- tabliczka rysunkowa *.ods

 

 

Przykładowe klocki:

005 - 

010 - 

 

021 -  

025 - 

043 - 

061 - 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com