05. Pismo techniczne

Zadanie do wykonania

Stosując pismo techniczne na papierze milimetrowym napisz pismem prostym cały alfabet i liczby od 0-9.

lub 

napisz pismem technicznym:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

im. Stefana Żeromskiego

imię i nazwisko oraz klasę

 

Przykłady:

                

Zadanie na ocenę celującą:

Wykonaj powyższe ćwiczenie DUŻYMI i małymi literami.

 

Ocena z pisma technicznego będzie zawierać:

  • komplet napisanych danych - 5pkt.;
  • kształt dużych liter - 7pkt.;
  • kształt małych liter - 10pkt.;

 

 
                        

                

                
                
                
                  
                   
                    
               

      

 

 

Praca domowa

Na lekcję nr 6 przynieść:

  • 1 kartkę brystolu/bloku technicznego A4
  • ołówek miękki HB, B lub 2B i twardy H, 2H lub 3H
  • linijka
Joomla Templates by Joomla-Monster.com