03. Jak powstaje rysunek techniczny?

Co powinieneś wiedzieć po zajęciach:

 • co to jest rysunek techniczny
 • co to jest Polska Norma
 • jakie są odmiany rysunku technicznego
 • jakie są materiały rysunkowe
 • z jakich elementów składa się przybornik kreślarski
 • jakie są przyrządy kreślarskie i do czego służą

 

Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów.

Dzięki odpowiedniemu opisowi graficznemu przedmiotu, rysunek techniczny dokładnie wskazuje, jak ma wyglądać ten przedmiot po wykonaniu. Określa on również budowę i zasadę działania maszyn, przyrządów itp. Jest to środek porozumiewania się pracowników zatrudnionych w procesie produkcyjnym.

Wszystkie elementy rysunku technicznego opisane są za pomocą Polskich Norm (oznaczone symbolem PN).  Normy zatwierdzane są przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).  Zawierają one szczegółowe informacje dotyczące podstawowych elementów rysunku i pisma technicznego i obowiązują wszystkie publiczne jednostki (dla prywatnych firm i instytucji oraz osób fizycznych nie są obowiązkowe, chyba że minister nałoży taki obowiązek).  Przykłady zapisanych PN:

 • dla rysunku technicznego – grubość i rodzaje linii - PN-82/N-01616
 • dla pisma technicznego – wielkość i grubość liter, liczb i znaków – PN-82/N-01616, PN-EN ISO 3098-0:2002  i PN-EN ISO 3098-2:2002
 • podziałki rysunkowe – PN-80/N-01610
 • rzutowanie prostokątne – PN-78/N-01608
 • formaty arkuszy - PN-82/N-01616 
 • tabliczki tytułowe - PN-82/N-01616 
 • widoki, przekroje, kłady - PN-91/N-01604 
 • wymiarowanie, zasady ogólne - PN-ISO 129:1996, PN-ISO 129Ak:1996
 • przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice - PN-EN 61082-1
 • elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania -PN-92/E-01200/2
 • wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej -PN-92/E-01200/6) 
 • aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa -PN-92/E-01200/7
 • schematy i plany instalacji elektrycznych budowlane i topograficzne  -PN-92/E-01200/11

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com