11-12. W labiryncie, czyli praca nad projektem

Wykonaj co najmniej 30 sekundową animację:

 

Przykład na ocenę celującą:

 

Oceniane będzie:

 • długość filmu - 1 sekunda 1 pkt (max 30 pkt)
 • fabuła, czyli sens w filmie ;) - 5 pkt
 • zastosowanie 1 tła (statycznego) do całego filmu - 5 pkt
 • zastosowanie wielu teł (dynamicznych) w filmie - 10 pkt
 • ilość animowanych postaci lub przedmiotów - co najmniej 2 - 5 pkt
 • każdy dodatkowy ruchomy element lub postać - 2 pkt/element lub postać - max 10 pkt
 • zastosowanie kolorów - 2 pkt
 • zastosowanie zmniejszenia lub oddalenia - 2 pkt

Razem można zdobyć min 45 pkt. max 69 pkt.

Oceny:

 • celujący - 68 pkt
 • bardzo dobry - 59 pkt
 • dobry - 53 pkt
 • dostateczny - 35 pkt
 • dopuszczający - 20 pkt
 • niedostateczny - 0 pkt

 

 

Praca dodatkowa dla chętnych na ocenę celującą:

Wykonaj w pivocie animację przedstawiającą proces tworzenia rzutowania w dimetrii ukośnej. 

Przykład:

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com