03. Na skróty, czyli o skrótach klawiszowych w edytorze tekstu LibreOffice Writer

Nawigowanie po dokumentach

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

  + N

CTRL + N

nowy dokument

 

 

CTRL + SHIFT + N

nowy dokument z szablonu

 

  + O

CTRL + O

otwarcie dokumentu

 

  + S

CTRL + S

zapis dokumentu

 

 

CTRL + SHIFT + J

pełny ekran

 

 + P 

CTRL + P

Drukuj

 

 

CTRL + W

zamknięcie okna

 

 

CTRL + Q

wyjście z programu

Klawisze funkcyjne

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

 

F1

pomoc

 

 

SHIFT + F1

pomoc kontekstowa

 

 

F2

wywołanie funkcji Calc

 

 

CTRL + F2

wstaw odwołanie

 

 

F3

Autotekst

 

 

CTRL + F3

edytuj autotekst

 

 

F4

źródła danych

 

 

F5

włącz / wyłącz nawigator

 

 

CTRL + F5

przełącz pola

 

 

CTRL + SHIFT + F5

włącz nawigator

 

 

F6

poruszanie się po oknach dokowalnych

 

 

F7

Pisownia

 

 

CTRL + F7

Tezaurus

 

 

F8

zaznaczanie tekstu

 

 

SHIFT + F8

dodawanie do zaznaczenia

 

 

CTRL + F8

pokazanie / ukrycie cieni odwołań

 

 

F9

aktualizuj odwołania

 

 

CTRL + F9

pokazanie / ukrycie odwołań

 

 

SHIFT + F9

przelicz tabelę

 

 

CTRL + SHIFT + F9

aktualizuj pola wejściowe

 

 

F10

dokowanie okna

 

 

SHIFT + F10

prawy przycisk myszy

 

 

CTRL + SHIFT + F10 lub CTRL + podwójne kliknięcie

szybkie dokowanie

 

 +  

CTRL + F10

Znaki niedrukowalne

 

  

F11

style i formatowanie

 

 

SHIFT + F11

utwórz styl

 

 

CTRL + SHIFT + F11

aktualizuj styl

 

 

F12

lista numerowana

 

 +  

SHIFT + F12

lista wypunktowana

 

 

CTRL + SHIFT + F12

wyłącz listę

 

  + 

CTRL + F12

wstaw tabelę

Poruszanie się po tekście

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

  + 

CTRL + HOME

początek dokumentu

 

  + 

CTRL + END

koniec dokumentu

 

 

HOME

początek linii

 

 

END

koniec linii

 

 

Page UP

ekran wyżej

 

 

Page DOWN

ekran niżej

 

 

Strzałka w LEWO / PRAWO

litera w lewo / prawo

 

 

CTRL + Strzałka w LEWO / PRAWO

wyraz w lewo / prawo

 

 

CTRL + PAGE UP

przeniesienie kursora do nagłówka

 

 

CTRL + PAGE DOWN

przeniesienie kursora do stopki

Zaznaczanie i kopiowanie

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

  +  +

CTRL + SHIFT + HOME

zaznaczenie tekstu do początku dokumentu

 

  +  + 

CTRL + SHIFT + END

zaznaczenie tekstu do końca dokumentu

 

  +

SHIFT + HOME

zaznaczenie tekstu do początku wiersza

 

   + 

SHIFT + END

zaznaczenie tekstu do końca wiersza

 

 

SHIFT + Strzałki

zaznaczanie tekstu po literce

 

 

CTRL + SHIFT + Strzałki LEWO/PRAWO

zaznaczanie tekstu po wyrazie

 

 

SHIFT + PAGE UP

zaznaczenie ekranu w górę

 

 

SHIFT + PAGE DOWN

zaznaczenie ekranu w dół

 

  + A

CTRL + A

zaznaczenie wszystkiego

 

 

CTRL + SHIFT + I

zaznaczenie tekstu

 

  + C

CTRL + C

kopiowanie

 

  + X

CTRL + X

wycinanie

 

  + V

CTRL + V / SHIFT + INSERT

wklejanie

 

 

CTRL + SHIFT + V

wklejanie specjalnie

 Wstawianie znaków, przenoszenie i kasowanie

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

 

TAB

wcięcie

 

 

CTRL + TAB

następna podpowiedź dla autodokańczania wyrazu

 

 

CTRL + SHIFT + TAB

poprzednia podpowiedź dla autodokańczania wyrazu

 

 

INSERT

tryb wklejania / zastępowania

 

 

BACKSPACE

kasowanie literki przed kursorem

 

 

DELETE

kasowanie literki za kursorem

 

 

CTRL + BACKSPACE

kasowanie liter do początku wyrazu

 

 

CTRL + DEL

kasowanie liter do końca wyrazu

 

 

CTRL + SHIFT + BACKSPACE

kasowanie liter do początku zdania

 

 

CTRL + SHIFT + DEL

kasowanie liter do końca zdania

 

  + "spacja"

CTRL + SPACJA

twarda spacja

 

 

CTRL + tylda "-"

ręczny podział wyrazu na sylaby

 

 

CTRL + SHIFT + minus "-"

twardy myślnik

 

 

SHIFT + ENTER

następna linia akapitu / koniec kolumny w tekście wielokolumnowym

 

 

ENTER

następny akapit

 

  + 

CTRL + ENTER

następna strona

 

 

CTRL + SHIFT + ENTER

następna sekcja

 

 

ALT + ENTER

kolejny akapit bez numerowania lub poza sekcją

 

 

CTRL + Strzałki GÓRA/DÓŁ

przeniesienie linii wyżej/niżej

 

 

ALT + W

w okienku sprawdzania pisowni - przywołanie oryginalnego wyrazu

Style i formatowanie

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

  + B

CTRL + B

tekst pogrubiony

 

  + I

CTRL + I

kursywa

 

  + U

CTRL + U

podkreślenie

 

 

CTRL + D

podwójne podkreślenie

 

  + L

CTRL + L

wyrównanie do lewej

 

 + E 

CTRL + E

wyrównanie do środka

 

  + R

CTRL + R

wyrównanie do prawej

 

  + J

CTRL + J

wyrównanie do obu stron

 

 

CTRL + SHIFT + P

indeks górny

 

 

CTRL + SHIFT + B

indeks dolny

 

 

CTRL + 1

nagłówek 1

 

 

CTRL + 2

nagłówek 2

 

 

CTRL + 3

nagłówek 3

 

 

CTRL + 5

odstęp 1,5 pomiędzy wierszami

 

 

CTRL + 0

styl domyślny

Dla akapitów i nagłówków

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

 

CTRL + ALT + STRZAŁKA W GÓRĘ / W DÓŁ

przeniesienie akapitu lub zaznaczonych akapitów w górę / w dół

 

 

TAB / SHIFT + TAB

dla nagłówków, poziom wyżej lub niżej

 

 

CTRL + TAB lub ALT + TAB

dla nagłówków, wcięcie

Dla tabel

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

 

CTRL + A

zaznacza komórkę, ponowne wciśnięcie zaznacza tabelę

 

 

CTRL + HOME / END

przenosi na początek / komórki, ponowne wciśnięcie przenosi na początek / koniec tabeli, następne - strony

 

 

CTRL + TAB lub ALT + TAB

wstawia wcięcie

 

 

CTRL + SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ / W DÓŁ

przenosi na początek / na koniec tabeli

 

 

ALT + STRZAŁKI

zmienia wysokość / szerokość tabeli, przesuwając dolną lub prawą krawędź

 

 

ALT + SHIFT + STRZAŁKI

zmienia wysokość / szerokość tabeli, przesuwając górną lub lewą krawędź

 

 

ALT + CTRL + (SHIFT) + STRZAŁKI

działa podobnie, jak wyżej, jednak tylko dla aktywnej komórki

 

 

ALT + ENTER

przechodzi do edytowania tekstu poza tabelą lub sekcją

 

 

TAB na końcu tabeli

Dodaje następny wiersz

Dla obrazków, ramek i obiektów

Ikona

klawisze

Skrót

zadanie

 

 

ESC

jeśli w ramce tekstowej jest kursor, zaznacza ramkę tekstową, jeśli ramka jest zaznaczona, przenosi kursor poza ramkę

 

 

F2, ENTER lub dowolny klawisz wstawiający znak

jeśli jest zaznaczona ramka, przenosi kursor na koniec tekstu ramki tekstowej lub wstawia znak, jeżeli dokument jest w trybie edycji

 

 

ALT + STRZAŁKI

przenosi obiekt

 

 

ALT + CTRL + STRZAŁKI

zmienia rozmiar, przesuwając prawy, dolny róg

 

 

ALT + CTRL + SHIFT + STRZAŁKI

zmienia rozmiar obiektu, przesuwając lewy, górny róg

 

 

CTRL + TAB

wybiera kotwicę obiektu, w trybie edycji punktów

 

 

 Ćwiczenie -> pobierz.

 LibreOffice można pobrać z http://www.libreoffice.org/download wybierajac "Main Installer"

Joomla Templates by Joomla-Monster.com