04. Idziemy do kina, czyli jak poprawnie napisać notatkę o filmie

Po tej lekcji:
- będziesz znał zasady edycji tekstu
- będziesz umiał stosować zasady w praktyce, 
- będziesz umiał tworzyć czytelne dokumenty.

 

Zasady edycji dokumentów:

 • nie pozostawiaj spójników takich jak: i, w, z - na końcu linii tekstu

 • pamiętaj o interliniach (odstępach pomiędzy liniami): pisany materiał będzie wtedy przejrzysty i klarowny

 • dobierz czcionkę proporcjonalnie do rozmiaru dokumentu, dla dokumentu o formacie A4 najbardziej optymalna jest czcionka o wielkości 12

 

 • w tworzeniu oficjalnych dokumentów korzystaj z czcionek takich jak: Arial, Verdana, Calibri czy Times New Roman, lub innych, ale czytelnych

 • pisząc długi tekst korzystaj z czcionek szeryfowych np. Time New Roman –
 • tytuły rozdziałów możesz pisać czcionkami bezszeryfowymi np. Arial lub Verdana
 • w dokumencie używaj maksymalnie 3 różnych krojów czcionek - tekst z większą ich ilością jest nieczytelny i trudno się skupić na jego czytaniu

 • nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi - kropką, przecinkiem, średnikiem, wykrzyknikiem, znakiem zapytania

 • pamiętaj o znakach interpunkcyjnych, szczególnie przecinkach – ich brak bardzo utrudnia czytanie tekstu
 • pisz poprawną polszczyzną – nie rób błędów stylistycznych i ortograficznych.
 • używając nawiasów pamiętaj, żeby stawiać go zawsze po spacji
 • wyraz pisz od razu po otwarciu nawiasu, zamykaj nawias zaraz po wyrazie

 • wyraz pisz zaraz po cudzysłowie rozpoczynającym, cudzysłów kończący pisz zaraz po wyrazie

 • akapity twórz tak, aby zaczynały się lub kończyły razem ze stroną – spowoduje to przejrzysty wygląd tworzonego dokumentu
 • pamiętaj, aby kończąc pisanie wyjustować tekst

 • klawisz ENTER wciśnij dopiero jak skończysz pisać cały akapit
 • regularnie zapisuj tworzony dokument do pliku testowego tak, aby nie utracić go w czasie nie przewidzianej awarii!

 

Ćwiczenie 1:

Uruchom program Libre Office Writer, ze strony szkoły skopiuj tekst dotyczący historii szkoły i edytuj go zgodnie z powyższymi zasadami.

Plik zapisz pod nazwą lekcja04-ćwiczenie.odt

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com