12, 13, 14. Przyrodnicze wędrówki, czyli podsumowanie wiadomości o edytorze tekstu

W edytorze tekstu (np. LibreOffice Writer) wykonaj album zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Wymagania dotyczące albumu (na ocenę bardzo dobry):

 • zapisanie pod nazwą: cwiczenie12.odt
 • co najmniej 10 stron
 • pierwsza strona TYTUŁOWA powinna zawierać: Imię i nazwisko, klasa, tytuł albumu lub dodatkowo obrazek lub zdjęcie
 • tematyka: przyrodnicza, sportowa, filmowa, muzyczna, książkowa, o mojej klasie, o mojej szkole
 • zawartość: opisy, zdjęcia lub rysunki co najmniej 3 o wymiarach nie większych niż 8 cm  x 8 cm i jedno na stronę
 • tabela – co najmniej 1 szt.
 • wyróżnienie Tytułów lub podtytułów (większa czcionka niż w opisach)
 • odpowiednie formatowanie tekstu, wyrównanie prawo, lewo,
 • CAŁE STRONY MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE (a nie np. po pół)
 • czcionka nie większa niż 14
 • estetyka wykonania

 

Dodatkowo na ocenę celującą:

 • pięknie zaprojektowana strona tytułowa (np. z rysunkiem)
 • obramowanie strony - przynajmniej tytułowej
 • wstawienie w STOPCE dokumentu numerów stron
 • zastosowanie kolumn - co najmniej dwóch

 

Ocenianie:

 • 10 stron = max. 10 pkt.
 • zdjęcie lub rysunek = max. 3 pkt.
 • tabela = max. 2 pkt
 • pogrubienia, podkreślenia = max. 2 pkt.
 • kolory czcionek =  max. 2 pkt.
 • różne czcionki = max. 2 pkt.
 • zapisanie pliku = max. 1 pkt

 

Materiały można pozyskiwać z Internetu, ksiażek lub wprowadzić samemu.

Czas wykonania: 3 godz. lekcyjne

Joomla Templates by Joomla-Monster.com