24. Rowerem przez skrzyżowanie

Po tej lekcji:
 • będziesz posługiwał się terminami: pojazd uprzywilejowany skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym
 • będziesz określał, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu
 • będziesz potrafił odczytywać gesty osoby kierującej ruchem
 • będziesz znał zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach
 • będziesz przedstawiał kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typuTerminologia:
 • pojazd uprzywilejowany - pojazd z uruchomionymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, poruszajacy się po drodze.
 • skrzyżowanie równorzędne - skrzyżowanie, na którym nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu, zatem wszystkie drogi traktowane są równorzędnie. Na skrzyżowaniu nie ma żadnych znaków i sygnalizacji lub może być oznaczone znakiem .
 • skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu - skrzyżowanie, na którym znaki lub sygnalizacja określają pierwszeństwo przejazdu
 • skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną - skrzyżowanie, na którym ruchem kieruje sygnalizacja świetlna
 • skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) - skrzyżowanie, na którym należy objechać wysepkę znajdującą się na środku skrzyżowania. Zasady pierwszeństwa określają przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnalizacja świetlna.


Przykłady skrzyżowań:

Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną


Organizacja ruchu na różnych skrzyżowaniach:
UWAGA: Pojazd uprzywilejowany na skrzyżowaniu ma ZAWSZE pierwszeństwo.

Ruch na skrzyżowaniu może być kierowany przez:

 1. osobę kierującą ruchem (policjant, strażak, strażnik miejski)
 2. sygnalizację świetlną
 3. znaki drogowe pionowe i poziome
 4. ogólne przepisy ruchu drogowego


Na skrzyżowaniach równorzędnych obowiązuje zasada pierwszeństwa z prawej strony (czasami zwana regułą prawej ręki), która mówi, że pierwszy jedzie ten, kto nie ma nikogo po swojej prawej stronie (ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na drodze z prawej strony).


Sygnały świetlne dawane przez osoby kierujące ruchem:Joomla Templates by Joomla-Monster.com