04. Bezpiecznie na drodze

Po tej lekcji:
- będziesz wiedział/a co to jest: droga, jezdnia, pas ruchu, rów, pobocze, chodnik
- znał/a podział znaków drogowych na grupy
- wiedział/a czym charakteryzuje się dana grupa znaków
- będziesz rozróżniał/a grupy znaków drogowych
- znał znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów. 

 
 Terminologia:


 • droga - wydzielony pas terenu wykorzystywany do poruszania się pieszych i pojazdów składający się z następujących elementów: rowu, pobocza, jezdni, chodnika, pasa zieleni.
 • jezdnia (3) – część drogi, która przeznaczona jest do ruchu pojazdów
 • pas ruchu (6) – podłużny pas jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nie znakiem drogowym;
 • droga dla rowerów (7) - część drogi przeznaczona dla rowerów
 • pobocze (2) – przyległa do drogi część jezdni, przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów oraz postoju pojazdów
 • chodnik (8) – część drogi przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych
 • pas zieleni (4) -  może być elementem pasa drogowego
 • torowisko (5) - część drogi wydzielona dla tramwajów
 • rów odwadniający (1) – służy do odprowadzania wody z obszaru jezdni; rowy odwadniające wykonuje się w kształcie opływowym, trójkątnym lub trapezowym

 


Podział znaków drogowych:
 Charakterystyka znaków:

znaki ostrzegawcze:
1. kształt: trójkąt
2. kolory: czerwone obramowanie, 
                żółte tło, 
                czarny rysunek
znaki zakazu:
1. kształt: koło (wyjątek znak STOP)
2. kolory: czerwone obramowanie, 
                białe tło, 
                czarny rysunek (wyjątek: znaki odwołujące)
znaki nakazu:
1. kształt: koło 
2. kolory: niebieskie tło, 
                biały rysunek
znaki informacyjne:
1. kształt: kwadrat (wyjątek znak Droga z pierwszeństwem)
2. kolory: niebieskie lub białe tło, 
               biały lub czarny rysunek
znaki poziome:
1. kształt:różny 
2. kolory: białe lub żółte,

 

 Karta pracy

 

Znaki, które musisz znać:

Jak musisz znać znaki drogowe ;) ?

Szymek 2 lata

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=MRRttC8yn8Y{/youtube}

 

Filip 3 lata

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=83jaMNDLodQ{/youtube}

 

 


Przykłady rozmieszczenia znaków:

 
 

 

Ćwiczenia:

 karta pracy do ćwiczeń.

Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tekst wybranymi wyrazami (każdego wyrazu użyj tylko raz)

-zatrzymywać
-wszystkie
-zwolnić
-jezdnię
-czerwonym
-barierki
-widoczność
-zasady
-prawą
-pasy

Pieszym nie wolno wchodzić na _______________________ bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na _______________________.

Pieszym nie wolno wchodzić na jezdnię, gdy_______________________ zasłania autobus lub inny pojazd.

Pieszym nie wolno_______________________ się w trakcie przechodzenia przez jezdnię, nawet na pasach.

Pieszym nie wolno przechodzić przez _______________________ oddzielające chodnik od ulicy.

Pieszym nie wolno wchodzić na jezdnię przy _______________________ świetle.

Kierujący pojazdem musi zawsze _______________________ gdy zbliża się do przejścia dla pieszych.

Kierujący pojazdem musi zwracać uwagę na _______________________ znaki drogowe, znać _______________________ ruchu drogowego i jeździć_______________________ stroną drogi

 

Ćwiczenie 2

Przerysuj do zeszytu i poszukaj 8 wyrazów związanych z poznanymi pojęciami. Wyrazy te pokoloruj na dowolny kolor. Wyrazy mogą być ułożone we wszystkich kierunkach (z góry na dół, z dołu na górę, z prawej na lewą, z lewej na prawą, ukośnie).

S

P

A

D

B

J

W

N

C

K

O

U

C

Z

E

P

H

P

R

U

C

H

I

Z

O

R

A

Z

E

B

R

A

D

J

S

Ł

Y

Z

W

U

N

N

A

O

T

Z

Y

O

I

L

I

Z

M

A

O

C

K

O

K

A

D

Ł

I

W

U

F

P

I

E

S

I

W

A

N

I

E

H

G

W

N

S

 

Karta pracy: 

 

Ćwiczenie 3

Wyszukaj i pokoloruj w diagramie 12 wyrazów związanych z ruchem drogowym. Wyrazy mogą być zapisane od lewej do prawej lub odwrotnie, od góry do dołu lub odwrotnie, mogą się przecinać. Reszta litr czytana rzędami od lewej do prawej utworzy rozwiązanie, które zapisz w zeszycie DRUKOWANYMI LITERAMI.

szukane wyrazy: Policja, Policjant, rower, asfalt, parking, pasy, zakręt, znak, chodnik, rów, most, parking.

 

Ćwiczenie 4:

Jak w zaprezentowanych sytuacjach powinien zachować się pieszy?

Jak w zaprezentowanych sytuacjach powinien zachować się kierowca pojazdu ?

  

 

 

Praca domowa:

Na następną lekcję przynieść:

 • 2 kartki białego brystolu lub tekturka A4
 • 2 kartki białego papieru (A4)
 • 1 kartka żółtego koloru (A5)
 • 1 kartka niebieskiego koloru (A5)
 • 1 kartka czerwonego koloru (A5)
 • flamastry
 • ołówek
 • nożyczki
 • linijka
 • cyrkiel
 • 30 cm wstążki
 • dziurkacz (będzie z sekretariatu)

 

Sprawdź się:

 1. Do czego służy torowisko?
 2. Na jakie części dzieli się jezdnia?
 3. Jak nazywają się miejsca na drodze, po których mogą poruszać się piesi w mieście i poza nim?
 4. Jaki kształt mają znaki zakazu?
 5. Jakie kolory mają znaki nakazu?
 6. Do jakiej grupy znaków należy ten znak:  ?
 7. Który z tych znaków to znak ostrzegawczy: a)      b)   c)  d)  ?
 8. Jak w zaprezentowanej sytuacji powinien zachować się pieszy  ?

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com