19. Bezpieczna droga ze znakami

Po tej lekcji:
- będziesz wiedział/a co to są  znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne) i poziome, sygnalizacja świetlna
- będziesz znał/a znaczenie wybranych znaków
- będziesz rozróżniał/a rodzaje znaków drogowych
- będziesz znał/a cel stosowania różnych rodzajów znaków
- będziesz wiedział/a gdzie stawia się znaki

 

Zapewne już zauważyłeś chodząc do szkoły, że znaków drogowych jest dużo i już poznałeś na poprzednich lekcjach podział znaków na grupy i ich charakterystyczne cechy.

Na tej lekcji poznasz co poszczególne znaki oznaczają i jak należy je interpretować poruszając się po drodze. Przypomnę tylko, że znaki obowiązują wszystkich uczestników ruchu drogowego, a więc również Ciebie np. kiedy idziesz do szkoły (jesteś pieszym) lub jedziesz z rodzicami na wycieczkę rowerem (jesteś rowerzysta).

Terminy które musisz znać to:

 • Znaki drogowe - są to graficzne oznaczenia, uszczegółowienia przepisów prawnych obowiązujących na danym odcinku drogi. Pamiętasz też, że znaki drogowe są ustandaryzowane, tzn. wszystkie powinny spełniać odpowiednie normy (chodzi o sposób ich wykonania, wymiary, kolory) oraz, że głównym zbiorem wszystkich przepisów jest kodeks drogowy. Nie jest on jednak w stanie opisać wszystkich możliwych sytuacji jakie mogą pojawić się na drodze, dlatego ustalono znaki graficzne, które będą ograniczać lub uszczegóławiać zasady zachowania na drodze.
 • Znaki pionowe to te, które umieszczane są w postaci pionowej tarczy (trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej) na słupach i latarniach przy drodze albo nad drogą (niekiedy namalowane są na przydrożnych ścianach).
 • Znaki poziome to takie, które namalowane są bezpośrednio na jezdni, zazwyczaj białą (czasem – żółtą) farbą odporną na ścieranie przez koła pojazdów
 • Sygnały drogowe (sygnalizacja świetlna), to sygnały świetlne obowiązujące w ruchu drogowym, które mają określone znaczenie i wymuszają określone zachowanie pieszych i kierujących (stój, przygotuj się, jedź/idź).

 

Pamiętasz, że znaki drogowe dzielą się na grupy, które przedstawię poniżej:

Grupa znaków

Przykładowy znak

Cechy charakterystyczne

Znaki ostrzegawcze

  

Kształt: trójkąta

kolory: czerwony, żółty,czarny

Znaki zakazu

 

Kształt: koło (wyjątek znak STOP )

Kolory: czerwony, biały, czarny

Znaki nakazu

 

Kształt: koło

Kolory: niebieski, biały

Znaki informacyjne

 

Kształt: kwadrat lub prostokąt (wyjątek znak D1  i D2 )

Kolory: niebieskie, białe, czarny (możliwe czerwony, zielony)

Znaki kierunku i miejscowości

 

Kształt: prostokąt, prostokąt ze strzałką

Kolory: zielone, niebieskie, białe

Znaki uzupełniające

 

Kształt: prostokąt, kwadrat

Kolory: niebieskie, żółte

Znaki poziome

 

Kształt: głównie prostokąt

Kolory: białe, żółte

 

Znaki ostrzegawcze  - uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. 

Znak

Nazwa

Szczegóły

 

A-1: niebezpieczny zakręt w prawo

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w prawo. Stosuje się go na ogół poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m oraz w zależności od przechyłki. Ustawiany także na zakrętach o ograniczonej widoczności, bądź gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.

 

A-2: niebezpieczny zakręt w lewo

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-1.

 

A-3: niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo.

 

A-4: niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo.

 

A-5: skrzyżowanie dróg

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne).

 

A-6a: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowany jest poza obszarem zabudowanym dla wskazania pierwszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony.

 

A-6b: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.

 

A-6c: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.

 

A-6d: wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z prawej strony.

 

A-6e: wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.

 

A-7: ustąp pierwszeństwa

Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.

 

A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku, oznaczonym znakiem C-12 "ruch okrężny".

 

A-9: przejazd kolejowy z zaporami

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory zamykające całą szerokość jezdni lub półzapory zamykające wjazd na przejazd.

 

A-10: przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną.

 

A-16: przejście dla pieszych

Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych.

 

A-17: dzieci

Znak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

 

A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

 

A-21: tramwaj

Znak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o istnieniu tych torów.

 

A-24: rowerzyści

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów.

 

A-29: sygnały świetlne

Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

 

A-30: inne niebezpieczeństwo

Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

 

Znaki zakazu - zakazują określonych zachowań na drodze lub ograniczają możliwości poruszania się.

Znak

Nazwa znaku

Szczegóły

 

B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

 

B-2: zakaz wjazdu

Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

 

B-9: zakaz wjazdu rowerów

Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni, jak i poboczu rowerów. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.

 

B-11: zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.

 

B-12: zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

 

B-20: stop

Znak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed:

 • wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem.
 • niestrzeżonym przejazdem kolejowym,
 • przejazdem tramwajowym,
 • w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

B-21: zakaz skręcania w lewo

Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony.

 

B-22: zakaz skręcania w prawo

Znak zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Stosowany analogicznie jak B-21.

 

B-23: zakaz zawracania

Znak zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie lub znaku B-24 "koniec zakazu zawracania". Stosowany w miejscach, gdzie manewr zawracania może powodować utrudnienie ruchu.

 

B-24: koniec zakazu zawracania

Znak odwołuje zakaz zawracania.

 

B-29: zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Znak zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych".

 

B-30: koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Znak odwołuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych.

 

B-33: ograniczenie prędkości

Znak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę. Ograniczenie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do:

 • najbliższego skrzyżowania,
 • wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43 "strefa ograniczonej prędkości",
 • początku strefy zamieszkania oznaczonej znakiem D-40,
 • początku lub końca obszaru zabudowanego, oznaczonych odpowiednio znakami D-42 i D-43,
 • znaku B-34 "koniec ograniczenia prędkości".

 

B-34: koniec ograniczenia prędkości

Znak odwołuje ograniczenie prędkości.

 

B-35: zakaz postoju

Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po tej stronie drogi, po której ustawiono znak.

 

B-36: zakaz zatrzymywania się

Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomionia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak w przypadku znaku B-35"zakaz postoju".

 

B-41: zakaz ruchu pieszych

Znak zabrania ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. Stosowany ze względu na brak chodnika przy dużym ruchu pojazdów stanowiących niebezpieczeństwo dla pieszych lub gdy droga posiada wydzielony ciąg przeznaczony do ruchu pieszego.

 

B-42: koniec zakazów

Znak odwołuje wszystkie obowiązujące zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący:

 • B-23 "zakaz zawracania",
 • B-25 "zakaz wyprzedzania",
 • B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe",
 • B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"
 • B-33 "ograniczenie prędkości".

 

B-43: strefa ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość mniejsza lub równa 30 km/h oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, miejscowe przewężenia) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.

 

B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

 

B03 i B04

Czasami na znakach zakazu umieszczane są dwa lub trzy znaki. Znaki te oznaczają dokładnie to samo co zamieszczone na nich osobne znaki.

 

Praca domowa:

 1. Naucz się wyszczególnionych (powiększonych) znaków drogowych.

 

Sprawdź się:

 1. Co to są znaki drogowe?
 2. Po co stosuje się znaki drogowe?
 3. Jaki kształt i kolory mają znaki ostrzegawcze?
 4. Jaki kształt i kolory mają znaki zakazu?
 5. Jakie jest zadanie znaków ostrzegawczych?
 6. Jakie jest zadanie znaków zakazu?
 7. Czym się różnią znaki drogowe pionowe od poziomych?
 8. Jaka jest różnica pomiędzy znakami:  i  ?
 9. Czy na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem  można skręcić w prawo ?
 10. Czy rowerzysta może wjechać na drogę oznaczoną znakiem  ?

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com