13. Dokumentacja imprezy sportowej

 

Zasady oceniania:

oznaczenie pól ocena uwagi
 Kolor zadania na ocenę 3  dostateczna (3)  dane wprowadzane ręcznie
 Kolor zadania na ocenę 4  dobry (4) 

 dane wprowadzane automatycznie 

 + pola na ocenę dostateczną

 Kolor zadania na ocenę 5  bardzo dobry (5) 

 dane obliczane za pomocą formuł lub funkcji

 +pola na ocenę dostateczną, dobrą

 Kolor zadania na ocenę 6  celujący (6) 

 dane obliczone za pomocą funkcji

 + pola na ocenę dostateczny, dobry, bardzo dobry 

 

Będziesz tworzył/a tabelę z danymi z imprezy sportowej.

W tym celu utwórz w arkuszu kalkulacyjnym następujące tabele:

 

1. Tabela z danymi uczestników

Tabela z danymi uczestników

 

2. Tabela do biegu na 60 m

 

3. tabela do skoku w dal

 

4. Tabela do pływania 

 

Wykonaj wykres dla wybranej przez ciebie konkurencji sportowej.

Wykonaj wszystkie obliczenia.

 

 

Plik zapisz pod nazwą lekcja13_dokumentacjaImprezySportowej.ods lub lekcja13_dokumentacjaImprezySportowej.xls.

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com