17. Programowanie w języku Scratch

Po tej lekcji będziesz:
- znał/a podstawowe zasady programowania
- umiał/a sterować obiektem
- umiał/a stosować pętlę zawsze
- umiał/a stosować warunek "jeżeli"

Program Scratch jest to aplikacja (działająca w wersji online - https://scratch.mit.edu i offline - https://scratch.mit.edu/download), której celem jest przedstawienie i  nauczenie podstaw programowania.

 

Elementy budowy programu Scratch 

Okno programu Scratch

Opis elementów

 • Menu - lista podstawowych elementów związanych z obsługą programu
 • Scena skryptów - miejsce, w którym możemy oglądać efekty pracy
 • Scena/tło - panel, w którym możemy zarządzać tłem (tworzyć nowe, modyfikować istniejące)
 • Duszek - panel, w którym możemy zarządzać wyglądem duszka (postaci) (tworzyć nowe, modyfikować istniejące)
 • Panel zakładek - zbiór elementów, które możemy wykorzystywać przy graficznym tworzeniu skryptów
 • Panel tworzenia/budowania skryptów - panel, w którym układamy poszczególne elementy skryptów.

 

Zakładki elementów

 • Skrypty - elementy programistyczne podzielone na kategorie, które możemy wykorzystywać przy tworzeniu skryptów.
 • Kostiumy - elementy związane z zarządzaniem duszkiem (postacią)
 • Dźwięki -  elementy związane z zarządzaniem dźwiękiem
 • Tła -  elementy związane z zarządzaniem sceną (tłem)

 

 

 Obrazek wskazujący, że trzeba wykonać ćwiczenieĆwiczenie na lekcji:

Wykorzystując poniższy przykład :

 
 

program czeka, aż zostanie wciśnięty wskazany klawisz

- w tym wypadku "strzałka w prawo" 

 

 jeżeli klawisz zostanie wciśnięty Duszek (postać) ma się obrócić o podany kąt

- sami możemy wpisać o ile stopni

 

 jeżeli puścimy klawisz ma się zatrzymać ten skrypt

 

 

Zadanie na ocenę dostateczną (3)

 • zaprogramuj sterowanie Duszkiem w Scratch za pomocą klawiatury z wykorzystaniem wszystkich klawiszy strzałek.
 • Plik zapisz pod nazwą lekcja17-dostateczny.sb2.

 

Zadanie na ocenę dobrą (4) 

 • zaprogramuj sterowanie Duszkiem w Scratch za pomocą klawiatury z wykorzystaniem wszystkich klawiszy strzałek.
 • utwórz skrypt, który rysuje trasę Duszka - wykorzystaj do tego celu elementy znajdujące się w  PANEL ZAKŁADEK-> PISAK.Panel zakłądek Skrypty
 • Plik zapisz pod nazwą lekcja17-dobry.sb2.

 

 

Zadanie na ocenę bardzo dobrą (5) 

 • za pomocą PAINT przygotuj scenę z labiryntem
 • zaprogramuj sterowanie Duszkiem w Scratch za pomocą klawiatury z wykorzystaniem wszystkich klawiszy strzałek.
 • utwórz skrypt, który rysuje trasę Duszka.  
 • Plik zapisz pod nazwą lekcja17-bardzodobry.sb2.

Przykładowe tło:

Zadanie na ocenę celującą (6) - dla chętnych

 • za pomocą PAINT przygotuj scenę z labiryntem
 • zaprogramuj sterowanie Duszkiem w Scratch za pomocą klawiatury z wykorzystaniem wszystkich klawiszy strzałek.
 • utwórz skrypt, który rysuje trasę Duszka
 • utwórz skrypt, który po dotarciu do zielonego miejsca odegra dowolny dźwięk.
 • Plik zapisz pod nazwą lekcja17-celujacy.sb2.

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com