09. Kompozycje graficzne w programie GIMP

Po tej lekcji będziesz:

  • wiedział co to jest filtr w programie graficznym
  • umiał uruchomić program GIMP
  • umiał korzystać z menu programu GIMP
  • umiał narysować proste kształty w programie GIMP
  • umiał wykorzystywać obrazy z Internetu lub innych programów

Terminologia:

  • maska
  • filtr

 

Ćwiczenie na lekcji - ikonaĆwiczenie:

na ocenę dostateczny (3)

Zgodnie z przedstawionym filmem wykonaj fotomontaż składający się z dwóch zdjęć, a plik zapisz na PULPICIE pod nazwą lekcja8-dostateczny.xcf:

 

na ocenę dobry (4)

Zgodnie z przedstawionym filmem wykonaj fotomontaż składający się z dwóch zdjęć różnych osób, a plik zapisz na PULPICIE pod nazwą lekcja8-dobry.xcf:

 

na ocenę bardzo dobry (5)

Zgodnie z przedstawionym filmem wykonaj retusz zdjęcia, a plik zapisz na PULPICIE pod nazwą lekcja8-bardzoDobry.xcf:

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com