29. Animacje od kuchni, czyli tworzenie własnych figur

Narzędzia dostępne podczas tworzenia figur:

 narzędzie nazwa  skrót   
   Dodaj koło  C  
   Dodaj linię  L  
   Zmień rodzaj segmentu z linii na koło lub z koła na linię  K  
   Zmień wypełnienie koła (możliwości: białe, brak, kolor figury)  F  
   Duplikuj  D  
   Zmień grubość segmentu (o 1 pixel)  STRZAŁKI GÓRA/DÓŁ  
   Usuń / przywróć uchwyt (statyczny - bez możliwości animacji, zmienia na dynamiczny - z możliwością animacji i odwrotnie)  S  
   Ustaw uchwyt pierwotny  O  
   Podziel segment (dzieli segment na mniejsze części)  INSERT  
   Usuń segment  DELETE/DEL  

 

Kolejność kroków przy tworzeniu własnej figury:

1. z menu PLIK wybierz STWÓRZ FIGURĘ (FILE -> Create Figure Type)

2. za pomocą możliwych narzędzi utwórz figurę

przykład 1 - ludzik przykład 2 - pisesk  przykład 3 - rower
     

3. dodaj dodatkowe uchwyty (łokcie, kolana itp.), za pomocą których będziesz mógł poruszać postacią.

PAMIĘTAJ: im więcej uchwytów, tym więcej możliwości zginania elementów.

przykład 1  przykład 2  przykład 3  
     

4. za pomocą menu EDYCJA -> TRYB EDYCJI pozmieniaj długości poszczególnych elementów

5. zmień grubość niektórych segmentów

6. za pomocą PLIK -> ZAPISZ JAKO, zapisz figurę pod dowolną nazwą.

 

 

Kolejność kroków przy tworzeniu tła:

1. w programie graficznym (np. PAINT) narysuj tło. Możesz wykorzystać również grafiki z Internetu

2. zapisz plik z rozszerzeniem *.gif, *.bmp, *.jpg lub *.png (bo tylko takie pliki można wykorzystać w programie PIVOT)

3. otwórz program PIVOT

4. za pomocą menu PLIK -> WCZYTAJ TŁO, wczytaj przygotowaną grafikę do animacji

PAMĘTAJ: każda klatka może mieć własne tło.

 

Dodawanie tła:

{youtube}https://youtu.be/jlZadVXYaZk?t=359{/youtube}

 

Praca na lekcji:

W programie PIVOT stwórz co najmniej 1 klatkę, na której będzie:

  • przygotowane przez ciebie tło
  • jedna z utworzonych przez ciebie poniższych figurek

przykład 1 

na ocenę dobrą

przykład 2 

na ocenę bardzo dobrą

przykład 3  

na ocenę celującą

 

 

 

 

 

 

Praca na lekcji:

przykład 1 

Praca na ocenę dobrąna ocenę dobrą

(bez tła)

czas trwania: 30 sek - bez zwalniania

figury: 2 w tym 1 nowa

ruch: rusza się co najmniej 1 figura na ekranie

 

przykład 2 

Praca na ocenę bardzo dobrąna ocenę bardzo dobrą

(z tłem i 2. ruchome figurki)

czas trwania: 30 sek  - bez zwalniania

figury: 2 nowe ruchome

ruch: rusza się co najmniej 1 figura na ekranie

tło

 

 

  

lub

 

Mikołaj Latała

 

 

 

DODATKOWA praca dla chętnych na ocenę celującą:

przykład 3  

Praca na ocenę celującąna ocenę celującą

(z 2 tłami i czymś szalonym ;))

czas trwania: 30 sek  - bez zwalniania

figury: 2 nowe ruchome

ruch: rusza się 2 figury jednocześnie na ekranie

tło: 2 różne tła

 

 

 

 

 

Co musisz umieć:

  • posługiwać się wszystkimi narzędziami programu PIVOT
  • stworzyć figurę w programie PIVOT i wstawić ja do animacji
  • stworzyć w programie graficznym tło i użyć go w animacji
Joomla Templates by Joomla-Monster.com