05. Systemowe operacje i szczotka...klasa IV

Po tej lekcji:
- będziesz wiedział co to jest system operacyjny, aplikacja i do czego służą
- będziesz znał popularne systemy operacyjne i aplikacje
- będziesz wiedział i rozróżniał pojęcie folderu i pliku
- będziesz znał parametry charakteryzujące plik

 

Do czego służy system operacyjny ?
Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie bezpiecznego i niezawodnego środowiska, w którym użytkownik może wykonywać swoje programy w sposób wygodny i wydajny.

 • Bez niego nie da się korzystać komputera,
 • Zarządza pracą komputera,
 • Umożliwia uruchamianie innych programów,


Najbardziej popularne systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows 
 • DOS (historia) 
 • Linux 
 • Unix
 • MacOs 
 • FreeBSD 
 • BeOS

 

Foldery służą do uporządkowania zapisanych informacji, ich tematycznego pogrupowania.

Folder otwarty to ten, do którego komputer ma dostęp w danej chwili. Można odczytywać z niego informacje i zapisywać w nim dane.

Foldery mają tzw. hierarchiczną strukturę drzewiastą.

 

Plik – uporządkowany zbiór danych o określonej długości, posiadający atrybuty i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość.      

Przykłady plików:

 • program komputerowy - EXE, COM
 • dokument - DOC TXT
 • rysunek / zdjęcie - JPG GIF BMP
 • plik dźwiękowy - WAV MP3
 • plik wideo - AVI MPG
 • baza danych - DBF MDF
 • plik poddany kompresji - ZIP ARJ
 • arkusz kalkulacyjny - XLS XLW


Parametry opisujące plik

 • Nazwa
 • Rozszerzenie – typ
 • Data  i czas modyfikacji
 • Wielkość
 • Atrybut

 

Dostęp do plików na komputerze na przykładzie Eksploratora plików - Windows 10

 

Wygląd okna eksploratora plików:

 

 

1 - okno szybki dostęp - najczęściej otwierane elementy

2 - okno dysku w chmurze - OneDrive - występuje jeżeli program OneDrive jest skonfigurowany

3 - okno z dyskami znajdującymi się w komputerze - liczba dysków może być różna

4 - okno z komputerami znajdującymi się w sieci komputerowej

5 - lista najczęściej używanych folderów w oknie szybkiego dostępu

6 - ostatnio otwierane pliki

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com