07. Robię porządki w plikach i folderach

Po tej lekcji:
- będziesz umiał prawidłowo tworzyć pliki i foldery
- będziesz umiał prawidłowo nadawać nazwy plikom i folderom
- będziesz umiał rozróżniać rozszerzenia plików
- będziesz wiedział, na podstawie rozszerzenia pliku, jaki program służy do otwierania konkretnego pliku

 

Jeżeli chcesz otrzymać maksymalnie ocenę "bardzo dobrą" wykonaj ćwiczenie 1 lub ćwiczenie 2.

Jeżeli chcesz otrzymać maksymalnie ocenę "celującą" wykonaj oba ćwiczenia.

Oceniane będzie:

  • samodzielność pracy
  • poprawność wykonania
  • organizacja pracy

Ćwiczenie 1: utwórz foldery i pliki zgodnie z przedstawionym schematem.

 

Ćwiczenie 2: samodzielnie wykonaj poniższe ćwiczenie:

1. Na pulpicie utwórz dwa foldery o nazwach nowy1 i nowy2.

2. W folderze nowy1 utwórz plik test.txt.

3. Uruchom klikając 2 razy plik test.txt.

4. W okienku programu wpisz swoje imię i nazwisko.

5. Zapisz dokonane zmiany jako plik o nazwie test.txt w folderze nowy2, a następnie zamknij

notatnik.

6. Przenieś plik test.txt z folderu nowy2 do folderu nowy1. Potwierdź zamianę istniejącego pliku.

7. W folderze nowy1 utwórz nowy folder o nazwie nowy3, a następnie przenieś do niego plik

test.txt.

8. Skopiuj zawartość folderu nowy1 do folderu nowy2.

9. Przenieś folder nowy1 (wraz z całą zawartością) do kosza.

10. Otwórz kosz, a następnie przywróć usunięty folder.

11. Zmień rozszerzenie pliku test.txt z folderu nowy2\nowy3 na .iwz.

12. Otwórz plik test.iwz w notatniku.

13. W drugiej linii (pod imieniem i nazwiskiem) wpisz klasę do której chodzisz i numer w dzienniku.

14. Zapisz plik i zamknij notatnik.

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com