09. Malowanie na ekranie (definiowanie własnych bloków, rysowanie wielokątów

Po tej lekcji będziesz:
- znał/a pojęcie bloku (procedury)
- znał/a cel stosowania bloku (procedury)
- znał/a sposób tworzenia bloków (procedury) z parametrami i bez parametrów
- umiał/a tworzyć własne bloki

 

Podstawowe pojęcia:

 • blok (procedura) - podprogram wykonujący powtarzające się czynności
 • parametr - element programu, umożliwiający przekazanie wartości (tekstowej lub liczbowej) do programu.
 • zmienna - zdefiniowana wartość (liczbowa lub tekstowa), którą można wykorzystać jako składnik bloku (procedury) w celu wstawienia wartości lub dokonania obliczeń.

 

Przykład bloku bez parametrów w programie Scratch

Narysowanie np. trójkąta równobocznego

Standardowy zapis Zapis za pomocą bloku (procedury)
   

 

Przykład bloku bez parametrów w programie Scratch

Narysowanie np. trójkąta równobocznego z podaniem długości boku

 

Przykład skryptu, w którym sami podajemy liczbę boków:

 

Obrazek wskazujący, że trzeba wykonać ćwiczenieĆwiczenie na lekcji:

Wykorzystując powyższy przykład tworzenia bloku bez parametrów napisz skrypt:

 

Zadanie na ocenę dostateczną (3)

 • utwórz bloki rysujący kwadrat 

 • Plik zapisz pod nazwą lekcja9-dostateczny.sb2.

 

Zadanie na ocenę dobrą (4) 

 • utwórz bloki rysujące kwadrat i prostokąt.

 

 • Plik zapisz pod nazwą lekcja9-dobry.sb2.

 

Zadanie na ocenę bardzo dobrą (5) 

 • utwórz bloki rysujące kwadrat, prostokąt, pięciobok i koło.  

   

 • Plik zapisz pod nazwą lekcja9-bardzodobry.sb2.

 

Zadanie na ocenę celującą (6) - dla chętnych

Wykorzystując przykład bloku z parametrami:

 • utwórz bloki rysujące jedną z poniższych figur:

 

 • Plik zapisz pod nazwą lekcja9-celujacy.sb2.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com