Praca dla chętnych

ocena celująca Praca dla chętnych na ocenę celującą:

Wykonać plany ewakuacji PSP nr 1 w Pionkach dla budynku przy ul. Słowackiego (zdjęca planów poniżej)

Wymagania:

  1. pracę należy oddać do dnia: 29 maja 2020 r.
  2. pracę należy dostarczyć w formie pliku *.cdr (Corel DRAW) lub *.xcf (GIMP)
  3. praca powinna być wykonana na co najmniej dwóch warstwach:
    1. na jednej warstwie maja być ściany, drzwi i okna,
    2. na drugiej warstwie droga ewakuacji
  4. w pracy należy podać Imię i nazwisko oraz klasę.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia, że praca została dostarczona przez więcej niż 1 ucznia - praca NIE ZOSTANIE OCENIONA.

 

 plan ewakuacji cz. 1

 

 plan ewakuacji cz. 2

 

 plan ewakuacji cz. 3

 

 plan ewakuacji cz. 4

 

 plan ewakuacji cz. 5

 

 plan ewakuacji cz. 6

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com