14. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy

Po tej lekcji będziesz:
- znał termin pierwsza pomoc;
- znał prawny i moralny obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym
- umiał wymienić i opisać układy w organizmie człowieka: ◦ krążenia, ◦ nerwowy, ◦ oddechowy,
- znał pojęcie "stan nagłego zagrożenia zdrowotnego"
- znał główne przyczyny nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

PRACA NA LEKCJI:

W celu sprawdzenia co wiesz na temat udzielania pierwszej pomocy (by poznać swoje słabe i mocne strony a tym zakresie) rozwiąż test na papierze (KARTA PRACY) lub za pomocą KAHOOT.IT przygotowany przez nauczyciela. Po nim będziesz wiedział/a na co zwrócić szczególną uwagę i czego się nauczyć na kolejnych lekcjach.

 

Ikona informująca o pracy pisemnej (ręka z długopisem) Podstawowe pojęcia

 • pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia w celu ratowania zdrowia i życia osób poszkodowanych
 • stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, którego następstwem może być utrata życia lub pogorszenie zdrowia.

 

Ikona informująca o pracy pisemnej (ręka z długopisem) Układy w organizmie człowieka:
(w ciągu 10 minut korzystając z książki lub internetu napisz w zeszycie lub komputerze z czego składają się wymienione układy i do czego służą)

 • krążenia - serce, żyły , tętnice, naczynia włosowate
 • nerwowy - mózg, rdzeń kręgowy, nerwy
 • oddechowy - płuca, jama nosowa i ustna, gardło

 

Przyczyny nagłego zagrożenia zdrowotnego:

 • utrata przytomności
 • zatrzymanie oddychania
 • zaburzenia pracy serca (zatrzymanie krążenia)
 • duszności
 • ostry ból w klatce piersiowej
 • upadek z wysokości
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • rany
 • oparzenia
 • reakcje uczuleniowe
 • porażenie prądem
 • zatrucie

 

Pierwsza pomoc – procedura

 1. rozpoznanie sytuacji
 2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia i samego siebie
 3. wezwanie profesjonalnej pomocy
 4. zapewnienie poszkodowanym ciągłości podstawowych funkcji życiowych (krążenie, oddychanie)
 5. wykonanie pozostałych czynności ratowniczych – opatrywanie ran, opieka
 6. ułożenie poszkodowanych w pozycji bezpiecznej

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com