Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

Klasa: VI A wychowawca: A. ŚMIETANKA

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

W-F DZ.

W-F CHŁ.

W-F CHŁ.

 

73 MATEMATYKA

2

8.55-9.40

70 J.ANGIELSKI

67 RELIGIA

31 MATEMATYKA

W-F DZ.

45 HISTORIA

3

9.50-10.35

73 MATEMATYKA

67 J.ANGIELSKI

64 J.POLSKI

31 MATEMATYKA

33 PRZYRODA

4

10.45-11.30

64 J.POLSKI

73 MATEMATYKA

64 J.POLSKI

45 J.POLSKI

45 J.POLSKI

5

11.45-12.30

70 ZAJ.TECHNICZNE

64 J.POLSKI

70 ZAJ.INF.

67 PLASTYKA

67 J.ANGIELSKI

6

12.40-13.25

67 RELIGIA

33 PRZYRODA

45 HISTORIA

33 PRZYRODA

W-F CHŁ.

7

13.35-14.20

73 L-W

W-F DZ.

W-F DZ.

13 MUZYKA

L

8

14.30-15.15

W-F CHŁ.

L

 

31 WDŻ

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: VI B wychowawca: J. ĆWIKLAK

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

0

73 MATEMATYKA

L

W-F DZ.

W-F CHŁ.

2

8.55-9.40

0

33 J.POLSKI

W-F CHŁ.

33 PRZYRODA

33 J.POLSKI

3

9.50-10.35

W-F DZ.

33 J.POLSKI

31 MATEMATYKA

45 J.POLSKI

73 MATEMATYKA

4

10.45-11.30

70 J.ANGIELSKI

33 PRZYRODA

70 ZAJ. INF.

31 MATEMATYKA

67 J.ANGIELSKI

5

11.45-12.30

33 J.POLSKI

W-F DZ/W-F CHŁ

64 J.POLSKI

45 HISTORIA

33 PRZYRODA

6

12.40-13.25

73 MATEMATYKA

70 ZAJ.TECHNICZNE

33 J.ANGIELSKI

67 RELIGIA

13 MUZYKA

7

13.35-14.20

45 HISTORIA

67 RELIGIA

67 PLASTYKA

W-F CHŁ.

W-F DZ.

8

14.30-15.15

33 L-W

WDŻ

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: VI C wychowawca: A. PIEKARSKA-GRABOWSKA

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

0

64 J.POLSKI

L

W-F DZ.

W-F CHŁ.

2

8.55-9.40

0

73 MATEMATYKA

W-F CHŁ.

73 MATEMATYKA

73 MATEMATYKA

3

9.50-10.35

W-F DZ.

13 J.ANGIELSKI

13 J.POLSKI

64 J.POLSKI

70 J.ANGIELSKI

4

10.45-11.30

73 MATEMATYKA

69 RELIGIA

33 MATEMATYKA

64 J.POLSKI

64 J.POLSKI

5

11.45-12.30

64 J.POLSKI

W-F DZ/W-F CHŁ

45 HISTORIA

31 RELIGIA

13 MUZYKA

6

12.40-13.25

31 PRZYRODA

31 PRZYRODA

31 PRZYRODA

45 HISTORIA

64 L-W

7

13.35-14.20

70 ZAJ.TECHNICZNE

WDŻ

31 J.ANGIELSKI

W-F CHŁ.

W-F DZ.

8

14.30-15.15

70 ZAJ.INF.

 

67 PLASTYKA

 

L

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: V A wychowawca: B.GAŁKOWSKI

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

 

W-F CHŁ.

W-F CHŁ.

0

33 PRZYRODA

2

8.55-9.40

45 J.POLSKI

45 HISTORIA

33 PRZYRODA

0

64 J.POLSKI

3

9.50-10.35

67 PLASTYKA

73 MATEMATYKA

70 ZAJ.TECHNICZNE

W-F DZ.

64 J.POLSKI

4

10.45-11.30

33 J.ANGIELSKI

13 RELIGIA

13 J.POLSKI

70 J.ANGIELSKI

31 MATEMATYKA

5

11.45-12.30

73 MATEMATYKA

45 J.ANGIELSKI

73 MATEMATYKA

70 ZAJ. INF.

45 HISTORIA

6

12.40-13.25

33 PRZYRODA

W-F DZ.

W-F DZ.

73 J.POLSKI

W-F CHŁ.

7

13.35-14.20

67 RELIGIA

73 WDŻ

 

45 L-W

L

8

14.30-15.15

W-F DZ/W-F CHŁ

 

 

13 MUZYKA

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: V B wychowawca: S. JANICKA-DOŁĘGA

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

 

W-F CHŁ.

64 POLSKI

 

45 WDŻ

2

8.55-9.40

W-F CHŁ.

13 J.POLSKI

64 POLSKI

 

W-F CHŁ.

3

9.50-10.35

70 J.ANGIELSKI

31 MATEMATYKA

33 PRZYRODA

W-F DZ.

67 HISTORIA

4

10.45-11.30

45 J.POLSKI

31 J.ANGIELSKI

73 MATEMATYKA

73 MATEMATYKA

33 PRZYRODA

5

11.45-12.30

31 MATEMATYKA

70 ZAJ.TECHNICZNE

67 PLASTYKA

13 RELIGIA

64 J.POLSKI

6

12.40-13.25

45 HISTORIA

W-F DZ.

W-F DZ.

13 MUZYKA

67 RELIGIA

7

13.35-14.20

33 PRZYRODA

 

 

70 ZAJ.INF.

31 J.ANGIELSKI

8

14.30-15.15

W-F DZ.

 

 

W-F CHŁ.

31 L-W

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: V C wychowawca: J. WAWER

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

32 ANG.CHŁ./W-F DZ.

W-F CHŁ.

0

0

45 WDŻ

2

8.55-9.40

32 ANG.DZ./W-F CHŁ.

64 J.POLSKI

45 HISTORIA

W-F DZ.

W-F. CHŁ/ 70 ANG.DZ.

3

9.50-10.35

45 HISTORIA

64 J.POLSKI

73 MATEMATYKA

13 L-W

45 J.POLSKI

4

10.45-11.30

31 MATEMATYKA

32 ANG. DZ/ 70 ZAJ.INF.CHŁ

45 J.POLSKI

13 RELIGIA

70 ZAJ.TECHNICZNE

5

11.45-12.30

13 MUYZKA

31 PRZYRODA

31 PRZYRODA

73 MATEMATYKA

73 MATEMATYKA

6

12.40-13.25

 

67 RELIGIA

67 PLASTYKA

64 J.POLSKI

31 PRZYRODA

7

13.35-14.20

 

W-F DZ.

W-F. DZ/ 70 ANG.CHŁ

69 ZAJ.INF.DZ/ 32 ANG.CHŁ

 

8

14.30-15.15

 

L

 

W-F CHŁ.

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: IV A wychowawca: K.FERT

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

64 J.POLSKI

67 RELIGIA

0

31 PRZYRODA

64 MATEMATYKA

2

8.55-9.40

64 J.POLSKI

70 J.ANGIELSKI

70 ZAJ.TECHNICZNE

67 RELIGIA

13 MUZYKA

3

9.50-10.35

31 J.ANGIELSKI

45 J.POLSKI

45 HISTORIA

67 J.ANGIELSKI

W-F

4

10.45-11.30

W-F

67 PLASTYKA

31 PRZYRODA

33 MATEMATYKA

13 J.POLSKI

5

11.45-12.30

67 PRZYRODA

73 MATEMATYKA

W-F

64 J.POLSKI

70 ZAJ. INF.

6

12.40-13.25

 

 

73 MATEMATYKA

W-F

33 L-W

7

13.35-14.20

 

 

 

 

 

8

14.30-15.15

 

 

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: IV B wychowawca: A. GRZYWACZ/M. DRAB

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

70 J.ANGIELSKI DZ.

31 MATEMATYKA

73 MATEMATYKA

64 J.POLSKI

70 J.ANGIELSKI CHŁ

2

8.55-9.40

73 MATEMATYKA

W-F

67 RELIGIA

64 J.POLSKI

67 PRZYRODA

3

9.50-10.35

33 J.POLSKI

32 ANG. DZ/ 70 ZAJ.INF.CHŁ

W-F

33 PRZYRODA

31 J.POLSKI

4

10.45-11.30

13 MUYZKA

64 J.POLSKI

67 PRZYRODA

67 RELIGIA

73 MATEMATYKA

5

11.45-12.30

45 HISTORIA

67 PLASTYKA

69 ZAJ.INF.DZ/ 32 ANG.CHŁ

W-F

W-F

6

12.40-13.25

 

32 J.ANGIELSKI CHŁ

70 ZAJ.TECHNICZNE

32 J.ANGIELSKI DZ.

45 L-W

7

13.35-14.20

 

 

 

 

 

8

14.30-15.15

 

 

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: IV C wychowawca: J.MAZUR

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

73 MATEMATYKA

45 HISTORIA

70 ZAJ.INF.

 

31 J.POLSKI

2

8.55-9.40

67 PLASTYKA

31 MATEMATYKA

73 MATEMATYKA

70 J.ANGIELSKI

31 J.POLSKI

3

9.50-10.35

64 J.POLSKI

W-F

67 J.ANGIELSKI

73 MATEMATYKA

13 MUZYKA

4

10.45-11.30

67 RELIGIA

45 J.POLSKI

W-F

W-F

W-F

5

11.45-12.30

69 PRZYRODA

33 PRZYRODA

33 RELIGIA

33 PRZYRODA

31 J.ANGIELSKI

6

12.40-13.25

70 ZAJ.TECHNICZNE

45 ETYKA

 

31 J.POLSKI

73 L-W

7

13.35-14.20

 

 

 

 

 

8

14.30-15.15

 

 

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: IIIA wychowawca: M. HAJNRYCH

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

 

60

60

59 RELIGIA

 

2

8.55-9.40

 

B WYJŚCIE

60

59

 

3

9.50-10.35

 

B 1000 - 1040

60 ANGIELSKI

59

 

4

10.45-11.30

 

60

60

59

 

5

11.45-12.30

 

60

60

59 ANGIELSKI

 

6

12.40-13.25

60 RELIGIA

 

 

 

60

7

13.35-14.20

60 sala gimn.

 

 

 

60

8

14.30-15.15

60

 

 

 

60

9

15.25-16.10

60

 

 

 

60

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: IIIB wychowawca: J. WIŚNIEWSKA

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

 

 

60

59 RELIGIA

57

2

8.55-9.40

 

 

60

59

57

3

9.50-10.35

 

 

60 ANGIELSKI

59

57

4

10.45-11.30

B WYJŚCIE

 

60

59

57

5

11.45-12.30

B 1120 - 1200

61 ANGIELSKI

60

59 ANGIELSKI

57 ANGIELSKI

6

12.40-13.25

57

57

 

 

 

7

13.35-14.20

57

57

 

 

 

8

14.30-15.15

57

57 sala gimn.

 

 

 

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: IIIC wychowawca: B. ORNAT

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

61

 

50

50

 

2

8.55-9.40

B WYJŚCIE

 

50 RELIGIA

50

 

3

9.50-10.35

B 1000 - 1040

 

50

50

 

4

10.45-11.30

61

 

50

50 RELIGIA

 

5

11.45-12.30

61

 

50

50 ANGIELSKI

 

6

12.40-13.25

 

50

 

 

50 ANGIELSKI

7

13.35-14.20

 

50

 

 

50

8

14.30-15.15

 

50

 

 

50

9

15.25-16.10

 

50

 

 

50 sala gimn.

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: III D wychowawca: B. KACPERCZYK

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

59

 

59

 

59

2

8.55-9.40

59

 

59

 

59

3

9.50-10.35

B WYJŚCIE

 

59

 

59

4

10.45-11.30

B 1040 - 1120

 

59 RELIGIA

 

59 ANGIELSKI

5

11.45-12.30

59

59

59 ANGIELSKI

 

 

6

12.40-13.25

 

59 RELIGIA

 

59

 

7

13.35-14.20

 

59

 

59

 

8

14.30-15.15

 

59

 

59

 

9

15.25-16.10

 

59 sala gimn.

 

59

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: II A wychowawca: H. KRAWIEC

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

B 800 - 840

57 ANGIELSKI

 

57

 

2

8.55-9.40

B POWRÓT

57

 

57

 

3

9.50-10.35

57

57

 

57

 

4

10.45-11.30

57

57

 

57

 

5

11.45-12.30

57 RELIGIA

57 RELIGIA

 

57

 

6

12.40-13.25

 

 

57 ANGIELSKI

 

57

7

13.35-14.20

 

 

57

 

57

8

14.30-15.15

 

 

57

 

57 sala gimn.

9

15.25-16.10

 

 

57

 

57

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: II B wychowawca: M. SEKUŁA

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

 

61

61 RELIGIA

 

61

2

8.55-9.40

 

61

61 ANGIELSKI

 

61

3

9.50-10.35

 

61

61

 

61 ANGIELSKI

4

10.45-11.30

 

B 1040 - 1120

61

 

61

5

11.45-12.30

W-F sala gimn.

 

61

 

61

6

12.40-13.25

61

 

 

61

 

7

13.35-14.20

61 RELIGIA

 

 

61

 

8

14.30-15.15

61

 

 

61

 

9

15.25-16.10

61

 

 

W-F sala gimn.

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: II C wychowawca: B. LENARCZYK

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

50

50

 

 

50

2

8.55-9.40

B 840 - 920

50

 

 

50

3

9.50-10.35

B POWRÓT

50 RELIGIA

 

 

50

4

10.45-11.30

50

50 sala gimn.

 

 

50

5

11.45-12.30

50

50

 

 

50 RELIGIA

6

12.40-13.25

 

 

50 ANGIELSKI

50 ANGIELSKI

 

7

13.35-14.20

 

 

50

50

 

8

14.30-15.15

 

 

50

50

 

9

15.25-16.10

 

 

50

50

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

Klasa: II D wychowawca: J. BRZÓZEK

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

60

 

 

60

60

2

8.55-9.40

B WYJŚCIE

 

 

60

60

3

9.50-10.35

B 920 - 1000

 

 

60 RELIGIA

60

4

10.45-11.30

60

 

 

60

60

5

11.45-12.30

60

 

 

60 ANGIELSKI

60

6

12.40-13.25

 

60 ANGIELSKI

60

 

 

7

13.35-14.20

 

60 RELIGIA

60

 

 

8

14.30-15.15

 

60

60

 

 

9

15.25-16.10

 

60

60 sala gimn.

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: I A wychowawca: R.WIERZBICKA

Lp:

dzwonki

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.10-7.55

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

58

 

 

 

58

2

8.55-9.40

58

B WYJŚCIE

 

 

58

3

9.50-10.35

58

B 920 - 1000

 

 

58

4

10.45-11.30

58

58

 

 

58

5

11.45-12.30

58 ANGIELSKI

58

58

58 RELIGIA

58 ANGIELSKI

6

12.40-13.25

 

58

58 RELIGIA

58

0

7

13.35-14.20

 

 

58

58

0

8

14.30-15.15

 

 

58 sala gimn.

58

0

9

15.25-16.10

 

 

 

 

 

10

16.15-17.00

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com