Łobodziec Karol

Łobodziec Karol - Informatyka Technika

Urodziłem się w Radomiu. Od 1978 r. mieszkam w Pionkach. Ukończyłem Publiczna Szkołę Podstawową nr 3 w Pionkach, później Liceum Ekonomiczne przy ZSZ w Pionkach. W roku 1996 rozpocząłem studia magisterskie na kierunku Wychowanie Techniczne o specjalności Informatyka. Studia te ukończyłem w 2002 roku.
Od tego też roku pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach jako nauczyciel dwóch przedmiotów:techniki w klasach IV i informatyki w klasach V i VI.

Biorę również udział w kursach i szkoleniach poszerzając zakres swojej wiedzy.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com