Maciąg Barbara

Maciąg Barbara - Naucz. zintegr.

Urodziłam się w Pionkach. Ukończyłam Szkołę Podstawową nr 4, a w 1982 r. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej. W latach 1982-1984 uczęszczałam do Stadium Nauczania Początkowego w Radomiu.
W 1984 r. rozpoczęłam pracę w Przedszkolu nr 7 w Pionkach, w którym pracowałam przez rok. W 1985 roku podjęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 4 na stanowisku nauczyciel nauczania początkowego.
Studia magisterskie - zaoczne na Wydziale Pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego w WSP w Kielcach ukończyłam w 1989 roku.
Od 2000 r. do chwili obecnej pracuję w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach.

Chcąc nadążyć za nowymi metodami nauczania uczestniczyłam w wielu kursach, warsztatach, konferencjach. Ukończyłam kurs komputerowy Intel Nauczanie ku Przyszłości. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego stał się inspiracją do własnych przemyśleń, rozwiązań i naśladowania.
Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji. Staram się organizować ja w taki sposób, aby była ona źródłem radosnych przeżyć i pobudzała twórcze siły dziecka.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com